Progress in evaluation in 2021

ECHA teatab 2021. aastal toimikute ja ainete hindamisel tehtust kooskõlas REACH-määruse artikliga 54. 

Lisateabe nõuded 2021 – 1

Toimikute hindamine

ECHA tegi 2021. aastal 278 vastavuskontrolli otsust, milles käsitleti 1746 teabenõuet andmelünkade tõttu. Amet tegi ka 165 katsetamisettepaneku otsust, milles käsitleti 277 teabenõuet, mille korral tehti esialgu katsetamisettepanek.

Tehtud otsustest tehti 406 liikmesriikide komiteed kaasamata (liikmesriigid ei saatnud muudatusettepanekuid). 37 otsust tehti liikmesriikide komitee osalusel: 32 kirjaliku menetlusena ja 5 liikmesriikide komitee koosolekutel.

further information requests 2021 - Graph 2

Lisateabe nõuded 2021, 2. tabeli pealkiri

Teabenõuded vastuvõetud toimikute hindamise otsustes

further information requests 2021 - 2 table

Information requirements Number of requests in
278 compliance check
decisions
Number of requests in
165 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 443
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 260 79 339
Pre-natal developmental toxicity 134 51 185
Reproduction toxicity 129 17 146
Repeated-dose toxicity 79 37 116
Biodegradation 187 18 205
Bioaccumulation 53 1 54
Long-term aquatic toxicity 344 41 385
Physico-chemical properties 60 8 68
Other human health 71 0 71
Other environment 408 25 433
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT) 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L) 21 N/A 21
Total 1746 277 2023

 

further information requests 2021 - Graph 3

Lisateabe nõuded 2021 – 3

Aine hindamine

ECHA tegi 2021. aastal 10 ainete hindamise otsust ja esitas 14 potentsiaalselt ohtliku aine ohutuse hindamiseks vajaliku täiendava teabe nõuet.

Kõik need 10 otsust tehti liikmesriikide komitee osalusel: 9 kirjaliku menetlusena ja 1 liikmesriikide komitee koosolekutel.

further information requests 2021 - 4 table

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 216-133-4 Fish sexual development test 1
203-585-2 Larval amphibian growth and
development assay
1
PBT/vPvB** 267-636-0
267-636-0
429-320-2
229-782-3
458-680-3
700-992-1
Simulation biodegradation test 7
203-372-4 Ready biodegradation test 1
429-320-2
458-680-3
206-420-2
Bioaccumulation test in aquatic species 3
Other hazard-based
concern
236-675-5 Intra-tracheal instillation study
combined with comet assay
1
Total 14

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2021 - related