Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Substance Information

Εμφάνιση περιεχομένου Web

Infocards are automatically generated based on industry data. What is an infocard?

Extract residues (coal), low temp. coal tar alk.

The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.

Help Substance identity

The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas.

Some substance identifiers may have been claimed confidential, or may not have been provided, and therefore not be displayed.

EC (European Community) Number

The EC Number is the numerical identifier for substances in the EC Inventory. The EC Inventory is a combination of three independent European lists of substances from the previous EU chemicals regulatory frameworks (EINECS, ELINCS and the NLP-list). More information about the EC Inventory can be found here.

If the substance was not covered by the EC Inventory, ECHA attributes a list number in the same format, starting with the numbers 6, 7, 8 or 9.

The EC or list number is the primary substance identifier used by ECHA.

CAS (Chemical Abstract Service) registry number

The CAS number is the substance numerical identifier assigned by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society, to substances registered in the CAS registry database. A substance identified primarily by an EC or list number may be linked with more than one CAS number, or with CAS numbers that have been deleted. More information about CAS and the CAS registry can be found here.

Molecular formula

The molecular formula identifies each type of element by its chemical symbol and identifies the number of atoms of each element found in one discrete molecule of the substance. This information is only displayed if the substance is well–defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

Molecular structure

The molecular structure is based on structures generated from information available in ECHA’s databases. If generated, an InChI string will also be generated and made available for searching. This information is only displayed if the substance is well-defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

More help available here.

EC / List no.: 310-191-5

CAS no.: 122384-78-5

Mol. formula:

formula
Help Hazard classification and labelling

The ‘Hazard classification and labelling’ section shows the hazards of a substance based on the standardised system of statements and pictograms established under the CLP (Classification Labelling and Packaging) Regulation. The CLP Regulation makes sure that the hazards presented by chemicals are clearly communicated to workers and consumers in the European Union. The CLP Regulation uses the UN Global Harmonised System (GHS) and European Union Specific Hazard Statements (EUH).

This section is based on three sources for information (harmonised classification and labelling (CLH), REACH registrations and CLP notifications). The source of the information is mentioned in the introductory sentence of the hazard statements. When information is available in all sources, the first two are displayed as a priority.

Please note:

The purpose of the information provided under this section is to highlight the substance hazardousness in a readable format. It does not represent a new labelling, classification or hazard statement, neither reflect other factors that affect the susceptibility of the effects described, such as duration of exposure or substance concentration (e.g. in case of consumer and professional uses). Other relevant information includes the following:

 • Substances may have impurities and additives that lead to different classifications. If at least one company has indicated that the substance classification is affected by impurities or additives, this will be indicated by an informative sentence. However, substance notifications in the InfoCard are aggregated independently of the impurities and additives.
 • Hazard statements were adapted to improve readability and may not correspond textually to the hazard statements codes description in the European Union Specific Hazard Statements (EUH) or the UN Global Harmonised System (GHS).

To see the full list of notified classifications and to get more information on impurities and additives relevant to classification please consult the C&L Inventory.

More information about Classification and Labelling is available in the Regulations section of ECHA website.

More help available here.

Harmonised classification and labelling (CLH)

Harmonised classification and labelling is a legally binding classification and labelling for a substance, agreed at European Community level. Harmonisation is based on the substance’s physical, toxicological and eco-toxicological hazard assessment.

The ‘Hazard classification’ and labelling section uses the signal word, pictogram(s) and hazard statements of the substance under the harmonised classification and labelling (CLH) as its primary source of information.

If the substance is covered by more than one CLH entry (e.g. disodium tetraborate EC no. 215–540–4, is covered by three harmonisations: 005–011–00–4; 005–011–01–1 and 005–011–02–9), CLH information cannot be displayed in the InfoCard as the difference between the CLH classifications requires manual interpretation or verification. If a substance is classified under multiple CLH entries, a link to the C&L Inventory is provided to allow users to view CLH information associated with the substance and no text is automatically generated for the InfoCard.

It is possible that a harmonisation is introduced through an amendment to the CLP Regulation. In that case, the ATP (Adaptation to Technical Progress) number is displayed.

More info on CLH can be found here.

Classification and labelling under REACH

If available, additional information on classification and labelling (C&L) is derived from REACH registration dossiers submitted by industry. This information has not been reviewed or verified by ECHA, and may change without prior notice. REACH registration dossiers have greater data requirements (such as supporting studies) than do notifications under CLP.

Notifications under the Classification Labelling and Packaging (CLP) Regulation

If no EU harmonised classification and labelling exists and the substance was not registered under REACH, information derived from classification and labelling (C&L) notifications to ECHA under CLP Regulation is displayed under this section. These notifications can be provided by manufacturers, importers and downstream users. ECHA maintains the C&L Inventory, but does not review or verify the accuracy of the information.

Note that for readability purposes, only the pictograms, signal words and hazard statements referred in more than 5% of the notifications under CLP are displayed.

GHS08: Serious Health Hazard

Danger! According to the harmonised classification and labelling (ATP01) approved by the European Union, this substance may cause genetic defects and may cause cancer.

Help Properties of concern

The ‘Properties of concern’ section shows ECHA-assigned graphical indicators for certain substance properties that are regarded as being of relevance or importance to human health and/or the environment based on the information provided to the Agency.

Properties of concern are calculated at four "levels" of certainty:

 • "Recognised" - meaning that the concern is indicated in an official source; either a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI) or in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation (REACH). Recognised concerns are illustrated with a dark red icon.
 • "Potential" - again comes from official sources only. For (C), (M), and (R) it means that the concern is suspected in a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI), as Carc. 2, Muta. 2, or Repr. 2. For (PBT) and (ED) Potential means that the concern is under assessment in the PBT or ED assessment list, and the outcome is not "Not PBT" or "Not ED". There are no potential (Ss) or (Sr)s. Potential concerns are illustrated with a light red icon.
 • "Broad agreement" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is aligned, with >= 50% of the data submitters providing the same concern. Broad agreement concerns are illustratated with a solid outlined circle icon.
 • "Minority position" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is not aligned. > 5% and < 50% of the data submitters have provided the concerns indicated at this "level". Minority position concerns are illustrated with a greyed out circle icon.

The following properties of concern are calculated:

 • Carcinogenic (C) – Recognised carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected carcinogen Carc.2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is carcinogenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is carcinogenic. More information about carcinogenicity here.
 • Mutagenic (M) – Recognised mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Muta. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected mutagen Muta. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is mutagenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is mutagenic. More information about mutagenicity here.
 • Toxic to Reproduction (R) – Recognised as toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potentially toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as suspected toxic to reproduction Repr. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is toxic to reproduction. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is toxic to reproduction. More information about reproductive toxicity here.
 • Skin sensitising (Ss) – Recognised skin sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Skin Sens. 1, 1A, or 1B. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a skin sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is skin sensitising. More information about skin sensitiser here.
 • Respiratory sensitising (Sr) – Recognised respiratory sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Resp. Sens. 1, 1A, or 1B and/or an entry in the Candidate list. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a respiratory sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is a respiratory sensitiser. More information about respiratory sensitiser here.
 • PBT – Recognised Persistent, bioaccumulative and toxic (PBT): comes from an entry in the Candidate list. Potential PBT: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the PBT assessment list, if the outcome is not final and “Not PBT”. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is PBT. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is PBT. More information about persistent, bioaccumulative and toxic substances here.
 • ED – Recognised Endocrine Disruptor (ED): comes from an entry in the Candidate list. Potential ED: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the ED assessment list, if the outcome is not final and “Not ED”. At this time there is no explicit possibility for industry to indicate their opinion on ED status for substances. If and when this possibility exists it is proposed that industry data also be included in the ED property of concern calculation. More information about endocrine disrupting substances here.

The substance properties displayed in this section are derived from Harmonised classification and labelling (CLH) data, entries in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation, the PBT assessment list, the ED assessment list, REACH registered dossier data and from notifications made under CLP. A prioritisation hierarchy means that data is taken from harmonised C&L data and regulatory lists first, then REACH registrations and finally from CLP notifications.

Impurities or additives: When a specific critical property is calculated from industry data and where the majority of data submitters have indicated that the property relates to cases containing impurities and/or additives, then the respective critical property icon is modified with an asterisk (*).

 • C

Carcinogenic

 • M

Mutagenic

Help Important to know

This section highlights four regulatory activities or outcomes under REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Regulation (EC) No 1907/2006:

 • Community rolling action plan - indicates if the substance is or was included in the Community rolling action plan (CoRAP). The CoRAP list includes substances that could pose a risk to human health or the environment and whose (potentially hazardous) properties are to be evaluated by the Member States in the next three years. After evaluation, proposals may be made for further regulatory action regarding the substance.
 • Candidate List - indicates if the substance is included in the candidate list of substances of very high concern (SVHCs). The Candidate List includes substances that are subject to additional protocols and reporting obligations and which may eventually be included in the Authorisation List, further limiting their use.
 • Authorisation list (Annex XIV to REACH) - indicates if the substance is included in the Authorisation list. These substances cannot be placed on the market or used after a given date, unless an authorisation is granted for their specific use, or the use is exempted from authorisation.
 • Restriction list (Annex XVII to REACH) - indicates if the substance is included in the Restriction List. The Restriction List describes the conditions for the manufacture, placing on the market or use of certain substances, either on their own or in mixtures or articles.

Please note: The identification of relevant regulatory activities and outcomes is done automatically and without manual verification. Substances may be grouped together under a specific regulatory activity for more efficient risk management and legislative processing (e.g. restriction on "Lead and its compounds"). In these cases, Infocards may not identify all substances in the group.Therefore it does not represent official and legally–binding information. To confirm if a substance is covered by a specific regulatory action the official publication, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union should be consulted.

More help available here.

about INFOCARD - Last updated: 03/07/2019 InfoCard

The InfoCard summarises the non-confidential data of a substance held in the databases of the European Chemicals Agency (ECHA). InfoCards are generated automatically based on the data available at the time of generation.

The quality and correctness of the information submitted to ECHA remains the responsibility of the data submitter. The type of uses and classifications may vary between different submissions to ECHA and for a full understanding it is recommended to consult the source data. Information on applicable regulatory frameworks is also automatically generated and may not be complete or up to date. It is the responsibility of the substance manufacturers and importers to consult official publications, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union.

InfoCards are updated when new information is available. The date of the last update corresponds to the publication date of the InfoCard and not necessarily to the date in which the update occurred in the source data.

More help available here.

Help Help

Key datasets

Help Help

Regulatory context

Here you can find all of the regulations and regulatory lists in which this substance appears, according to the data available to ECHA. This substance has been found in the following regulatory activities (directly, or inheriting the regulatory context of a parent substance):

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation
CLP - Classification, Labelling and Packaging
 • A list of substances for which classification and labelling data have been notified to ECHA by manufacturers or importers.
PIC - Prior Informed Consent Regulation
 • Substances subject to export controls or banned from export from the EU under the PIC regulation.
Previous Legislations
 • Substances listed in the EINECS, ELINCS, or NLP inventories.
Help Help
Group parents

This substance has been identified as member of the following groups of substances:

Name EC / List no. CAS no. Association
Creosote and Creosote related substances - - Expert judgement
Entry 31 - - Expert judgement
Help Help

Substance names and other identifiers

Regulatory process names
[The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.]
The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.
C&L Inventory
Extract residues (coal), low temp. coal atar alk.
The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.
C&L Inventory, PIC
Extract residues (coal), low temp. coal tar alk.
EC Inventory, Pre-Registration process
Low temperature tar oil, alkaline; extract residues (coal), low temperature coal tar alkaline
The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.
Restriction list (annex XVII)
Translated names
(Jääk madalatemperatuurilise kivisöetõrvaõli leelisega, nt naatriumhüdroksiidiga, pesemisel töötlemata kivisöe tõrvhapete eemaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest ja aromaatsetest lämmastikalustest.) (et)
C&L Inventory
(Ostatak od niskotemperaturnog ugljenog katrana nakon alkalnog ispiranja, kao što je natrijev hidroksid, za uklanjanje krutih katranskih kiselina iz ugljena. Sastoji se prvenstveno od ugljikovodika i aromtskih dušikovih baza (hr)
C&L Inventory
[Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány olajok lúggal, pl. nátrium-hidroxid vizes oldatával a nyers kőszénkátrány savak eltávolítása céljából végzett mosásának távozó terméke. Elsősorban szénhidrogénekből és aromás nitrogénbázisokból áll.] (hu)
C&L Inventory
[Atlikumi no zemās temperatūras akmeņogļu darvas eļļām pēc to mazgāšanas ar sārmu, piemēram, nātrija hidroksīdu, lai aizvāktu neattīrītas akmeņogļu darvas skābes. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem un aromātiskā slāpekļa bāziskiem savienojumiem.] (lv)
C&L Inventory
[Ostanek iz nizkotemperaturnega olja premogovega katrana po alkalnem pranju, kot je z vodnim natrijevim hidroksidom, za odstranitev kislin surovega premogovega katrana. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov in aromatskih dušikovih baz.] (sl)
C&L Inventory
[Pozostałość po przemyciu olejów z niskotemperaturowej smoły węglowej alkaliami, takimi jak wodny roztwór wodorotlenku sodu, w celu usunięcia surowych fenoli smółek węglowych. Złożona głównie z węglowodorów i aromatycznych zasad azotowych]. (pl)
C&L Inventory
[Rest fra lavtemperaturstenkulltjæreoljer etter alkalisk vask, med f.eks. vandig natriumhydroksid, for å fjerne råstenkulltjæresyrer. Består hovedsakelig av hydrokarboner og aromatiske nitrogenbaser.] (no)
C&L Inventory
[Reziduul obţinut în urma spălării alcaline, de exemplu cu soluţie apoasă de hidroxid de sodiu, a uleiurilor gudronice la temperatură scăzută, pentru îndepărtarea acizilor din gudronul de cărbune brut. Compus cu precădere din hidrocarburi şi baze azotate aromatice.] (ro)
C&L Inventory
[Rückstand aus Niedertemperatur-Kohlenteerölen durch alkalisches Waschen, z. B. mit wässrigem Natriumhydroxid, zum Entfernen von rohen Kohlenteersäuren; besteht in erster Linie aus Kohlenwasserstoffen und aromatischen Stickstoffbasen] (de)
C&L Inventory
[To υπόλειμμα από την έκπλυση με αλκάλια, π.χ. υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, πισσελαίων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας για να απομακρυνθούν τα ακατέργαστα οξέα λιθανθρακόπισσας. Aποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.] (el)
C&L Inventory
[Zbytky olejů nízkoteplotního černouhelného dehtu po alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, za účelem odstranění kyselých složek ze surového dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků a aromatických dusíkatých bází.] (cs)
C&L Inventory
[Zvyšky olejov z nízkoteplotného uhoľného dechtu po alkalickom praní, napr. vodným roztokom hydroxidu sodného, za účelom odstránenia dechtových kyselín zo surového dechtu. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov a aromatických dusíkových zásad.] (sk)
C&L Inventory
[Žematemperatūrio akmens anglių deguto alyvų ekstraktas, gaunamas plaunant fenolio alyvą šarmu, pvz., vandeniniu natrio hidroksidu, žalioms akmens anglių deguto rūgštims pašalinti. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai ir aromatinės azotinės bazės.] (lt)
C&L Inventory
[Остатъчни продукти от нискотемпературни каменовъглени катранени фракции след алкално промиване, като напр. с воден разтвор на натриева основа, за отстраняване на суровите каменовъглени катранени киселини. Състои се основно от въглеводороди и ароматни азотни основи.] (bg)
C&L Inventory
Ekstrahavimo likučiai (akmens anglys), žematemperatūris šarminis akmens anglių degutas (lt)
C&L Inventory
Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), madalatemperatuuriline tõrvaõli, leeliseline (et)
C&L Inventory
ekstraksjonsrester (kull), lavtemperaturstenkulltjære, alkaliske (no)
C&L Inventory
Ekstrakta atlikumi (akmeņogles), zemās temperatūras akmeņogļu darvas sārmi (lv)
C&L Inventory
ekstraktionsrester (stenkul), lavtemperaturstenkulstjære alkaliske (da)
C&L Inventory
ekstraktni ostanki (premog), nizkotemperaturni alkalni premogov katran (sl)
C&L Inventory
estratti residui (carbone), catrame di carbone alcalino a bassa temperatura (it)
C&L Inventory
Extractieresiduen (kool), lage-temperatuur-koolteer, alkalische (nl)
C&L Inventory
Extraktionsåterstoder (kol), lågtemperaturstenkolstjära, alkaliska (sv)
C&L Inventory
Extraktrückstände (Kohle), Niedertemperaturkohlenteer alkalisch (de)
C&L Inventory
Extraktum maradékok (kőszén), alacsony hőm. kőszénkátrány alk. (hu)
C&L Inventory
extrakčné zvyšky (uhoľné), z nízkoteplotného uhoľného dechtu, po alkalickom prepieraní (sk)
C&L Inventory
Extrakční zbytky (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci (cs)
C&L Inventory
Het residu van lage-temperatuur-koolteeroliën na wassen met alkali, bijvoorbeeld met verdund natriumhydroxide, om ruwe koolteerzuren te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen. (nl)
C&L Inventory
Ostaci ekstrakcije (ugljen), nisko-temp. ugljeni katran alk. (hr)
C&L Inventory
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), niskotemperaturowa alkaliczna smoła węglowa (pl)
C&L Inventory
Residuo di olii di catrame di carbone a bassa temperatura dopo lavaggio alcalino, ad es. con sodio idrossido in soluzione, per eliminare gli acidi di catrame di carbone grezzo. Composto prevalentemente da idrocarburi e basi aromatiche azotate. (it)
C&L Inventory
residuo obtenido de aceites de alquitrán de hulla a baja temperatura después de un lavado alcalino, como hidróxido de sodio acuoso, para separar los ácidos de alquitrán de hulla crudo; compuesto principalmente de naftalenos y bases nitrogenadas aromáticas (es)
C&L Inventory
residuos del extracto (hulla), producto alcalino del aceite de alquitrán (es)
C&L Inventory
Resten fra lavtemperaturstenkulstjæreolier efter en alkalisk vask, såsom vandig natriumhydroxid, for at fjerne råstenkulstjæresyrer. Sammensat primært af carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser. (da)
C&L Inventory
Resíduo de óleos de alcatrão de carvão de baixa temperatura após lavagem alcalina, por exemplo com hidróxido de sódio aquoso, para remoção dos ácidos de alcatrão de carvão brutos. É constituído principalmente por hidrocarbonetos e bases aromáticas azotadas. (pt)
C&L Inventory
Resíduos de extracção (carvão), Extracto alcalino de alcatrão de carvão de baixa temperatura (pt)
C&L Inventory
Reziduul obţinut în urma spălării alcaline, de exemplu cu soluţie apoasă de hidroxid de sodiu, a uleiurilor gudronice la temperatură scăzută, pentru îndepărtarea acizilor din gudronul de cărbune brut. Compus cu precădere din hidrocarburi şi baze azotate aromatice. (mt)
C&L Inventory
Reziduuri de extracţie (cărbune), temperatură scăzută, cărbune atar alcalin (mt)
C&L Inventory
Résidu d'huiles de goudron de houille à basse température après un lavage alcalin avec, par exemple, l'hydroxyde de sodium aqueux, pour extraire les huiles acides de goudron de houille brutes. Se compose principalement d'hydrocarbures et se bases azotées aromatiques. (fr)
C&L Inventory
Résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température (fr)
C&L Inventory
Se mitä jää jäljelle matalan lämpötilan kivihiilitervaöljyistä , kun ne pestään emäksellä, esimerkiksi natriumhydroksidin vesiliuoksella, raakakivihiilitervahappojen poistamiseksi. Pääasiallinen koostumus: hiilivedyt ja aromaattiset typpiemäkset. (fi)
C&L Inventory
Uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva alkalinen (fi)
C&L Inventory
Återstoder från lågtemperaturstenkolstjära efter alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid för att avlägsna råstenkolstjärsyror. Består främst av kolväten och aromatiska kvävebaser. (sv)
C&L Inventory
υπολείμματαΥπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας (el)
C&L Inventory
Остатъчни продукти от екстракция (каменни въглища), ниско температурни, каменовъглен катран, алкални (bg)
C&L Inventory
CAS names
Extract residues (coal), low-temp. tar oil alk.
Other
Other identifiers
122384-78-5
EC Inventory, C&L Inventory, Restriction list (annex XVII), PIC, Pre-Registration process, Other
CAS number
648-110-00-3
C&L Inventory
Index Number

Categories Display


Route: .live1