Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Substance Information

Εμφάνιση περιεχομένου Web

Infocards are automatically generated based on industry data. What is an infocard?

Anthracene oil

A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300°C to 400°C (572°F to 752°F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.

Help Substance identity

The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas.

Some substance identifiers may have been claimed confidential, or may not have been provided, and therefore not be displayed.

EC (European Community) Number

The EC Number is the numerical identifier for substances in the EC Inventory. The EC Inventory is a combination of three independent European lists of substances from the previous EU chemicals regulatory frameworks (EINECS, ELINCS and the NLP-list). More information about the EC Inventory can be found here.

If the substance was not covered by the EC Inventory, ECHA attributes a list number in the same format, starting with the numbers 6, 7, 8 or 9.

The EC or list number is the primary substance identifier used by ECHA.

CAS (Chemical Abstract Service) registry number

The CAS number is the substance numerical identifier assigned by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society, to substances registered in the CAS registry database. A substance identified primarily by an EC or list number may be linked with more than one CAS number, or with CAS numbers that have been deleted. More information about CAS and the CAS registry can be found here.

Molecular formula

The molecular formula identifies each type of element by its chemical symbol and identifies the number of atoms of each element found in one discrete molecule of the substance. This information is only displayed if the substance is well–defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

Molecular structure

The molecular structure is based on structures generated from information available in ECHA’s databases. If generated, an InChI string will also be generated and made available for searching. This information is only displayed if the substance is well-defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

More help available here.

EC / List no.: 292-602-7

CAS no.: 90640-80-5

Mol. formula: C40H29N

formula
Help Hazard classification and labelling

The ‘Hazard classification and labelling’ section shows the hazards of a substance based on the standardised system of statements and pictograms established under the CLP (Classification Labelling and Packaging) Regulation. The CLP Regulation makes sure that the hazards presented by chemicals are clearly communicated to workers and consumers in the European Union. The CLP Regulation uses the UN Global Harmonised System (GHS) and European Union Specific Hazard Statements (EUH).

This section is based on three sources for information (harmonised classification and labelling (CLH), REACH registrations and CLP notifications). The source of the information is mentioned in the introductory sentence of the hazard statements. When information is available in all sources, the first two are displayed as a priority.

Please note:

The purpose of the information provided under this section is to highlight the substance hazardousness in a readable format. It does not represent a new labelling, classification or hazard statement, neither reflect other factors that affect the susceptibility of the effects described, such as duration of exposure or substance concentration (e.g. in case of consumer and professional uses). Other relevant information includes the following:

 • Substances may have impurities and additives that lead to different classifications. If at least one company has indicated that the substance classification is affected by impurities or additives, this will be indicated by an informative sentence. However, substance notifications in the InfoCard are aggregated independently of the impurities and additives.
 • Hazard statements were adapted to improve readability and may not correspond textually to the hazard statements codes description in the European Union Specific Hazard Statements (EUH) or the UN Global Harmonised System (GHS).

To see the full list of notified classifications and to get more information on impurities and additives relevant to classification please consult the C&L Inventory.

More information about Classification and Labelling is available in the Regulations section of ECHA website.

More help available here.

Harmonised classification and labelling (CLH)

Harmonised classification and labelling is a legally binding classification and labelling for a substance, agreed at European Community level. Harmonisation is based on the substance’s physical, toxicological and eco-toxicological hazard assessment.

The ‘Hazard classification’ and labelling section uses the signal word, pictogram(s) and hazard statements of the substance under the harmonised classification and labelling (CLH) as its primary source of information.

If the substance is covered by more than one CLH entry (e.g. disodium tetraborate EC no. 215–540–4, is covered by three harmonisations: 005–011–00–4; 005–011–01–1 and 005–011–02–9), CLH information cannot be displayed in the InfoCard as the difference between the CLH classifications requires manual interpretation or verification. If a substance is classified under multiple CLH entries, a link to the C&L Inventory is provided to allow users to view CLH information associated with the substance and no text is automatically generated for the InfoCard.

It is possible that a harmonisation is introduced through an amendment to the CLP Regulation. In that case, the ATP (Adaptation to Technical Progress) number is displayed.

More info on CLH can be found here.

Classification and labelling under REACH

If available, additional information on classification and labelling (C&L) is derived from REACH registration dossiers submitted by industry. This information has not been reviewed or verified by ECHA, and may change without prior notice. REACH registration dossiers have greater data requirements (such as supporting studies) than do notifications under CLP.

Notifications under the Classification Labelling and Packaging (CLP) Regulation

If no EU harmonised classification and labelling exists and the substance was not registered under REACH, information derived from classification and labelling (C&L) notifications to ECHA under CLP Regulation is displayed under this section. These notifications can be provided by manufacturers, importers and downstream users. ECHA maintains the C&L Inventory, but does not review or verify the accuracy of the information.

Note that for readability purposes, only the pictograms, signal words and hazard statements referred in more than 5% of the notifications under CLP are displayed.

GHS08: Serious Health Hazard

Danger! According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European Union, this substance may cause cancer.

GHS07: Health hazard

Additionally, the classification provided by companies to ECHA in REACH registrations identifies that this substance may be fatal if swallowed and enters airways, is suspected of damaging fertility or the unborn child, is harmful to aquatic life with long lasting effects, causes skin irritation and may cause an allergic skin reaction.

Helpful information About this substance

This section provides an overview of the calculated volume at which the substance is manufactured or imported to the European Economic Area (EU28 + Iceland, Liechtenstein and Norway). Additionally, if available, information on the use of the substance and how consumers and workers are likely to be exposed to it can also be displayed here.

The use information is displayed per substance life cycle stage (consumer use, in articles, by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites or in manufacturing). The information is aggregated from the data coming from REACH substance registrations provided by industry.

For a detailed overview on identified uses and environmental releases, please consult the registered substance factsheet.

Use descriptors are adapted from ECHA guidance to improve readability and may not correspond textually to descriptor codes described in Chapter R.12: Use Descriptor system of ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

The examples provided are generic examples and may not apply to the specific substance you are viewing. A substance may have its use restricted to certain articles or products and therefore not all the examples may apply to the specific substance. Furthermore, some substances can be found in an article, but with unlikely exposure (e.g. inside a watch) or with very low concentrations considered not to pose risks to human health or the environment.

Please note:

For readability purpose, only non-confidential use descriptors occurring in more than 5% of total occurrences are displayed.

The described Product category (i.e. the products in which the substance may be used) may refer to uses as intermediate and under controlled conditions, for which there is no consumer exposure.

More help is available here.

This substance is manufactured and/or imported in the European Economic Area in 10 000 - 100 000 tonnes per year.

This substance is used in articles, by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites and in manufacturing.

Consumer Uses

ECHA has no public registered data indicating whether or in which chemical products the substance might be used. ECHA has no public registered data on the routes by which this substance is most likely to be released to the environment.

Article service life

Other release to the environment of this substance is likely to occur from: outdoor use in long-life materials with low release rate (e.g. metal, wooden and plastic construction and building materials) and indoor use in long-life materials with low release rate (e.g. flooring, furniture, toys, construction materials, curtains, foot-wear, leather products, paper and cardboard products, electronic equipment).
ECHA has no public registered data indicating whether or into which articles the substance might have been processed.

Widespread uses by professional workers

This substance is used in the following products: inks and toners.
This substance is used in the following areas: formulation of mixtures and/or re-packaging.
This substance is used for the manufacture of: textile, leather or fur.
Release to the environment of this substance can occur from industrial use: formulation of mixtures and in the production of articles.
Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use, outdoor use resulting in inclusion into or onto a materials (e.g. binding agent in paints and coatings or adhesives) and outdoor use in long-life materials with low release rate (e.g. metal, wooden and plastic construction and building materials).

Formulation or re-packing

This substance has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).
Release to the environment of this substance can occur from industrial use: formulation of mixtures and formulation in materials.

Uses at industrial sites

This substance has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).
This substance is used in the following areas: formulation of mixtures and/or re-packaging.
This substance is used for the manufacture of: chemicals, mineral products (e.g. plasters, cement) and metals.
Release to the environment of this substance can occur from industrial use: as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates), as processing aid, in the production of articles, in processing aids at industrial sites and formulation of mixtures.

Manufacture

Release to the environment of this substance can occur from industrial use: manufacturing of the substance, as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates) and formulation of mixtures.

Help Properties of concern

The ‘Properties of concern’ section shows ECHA-assigned graphical indicators for certain substance properties that are regarded as being of relevance or importance to human health and/or the environment based on the information provided to the Agency.

Properties of concern are calculated at four "levels" of certainty:

 • "Recognised" - meaning that the concern is indicated in an official source; either a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI) or in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation (REACH). Recognised concerns are illustrated with a dark red icon.
 • "Potential" - again comes from official sources only. For (C), (M), and (R) it means that the concern is suspected in a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI), as Carc. 2, Muta. 2, or Repr. 2. For (PBT) and (ED) Potential means that the concern is under assessment in the PBT or ED assessment list, and the outcome is not "Not PBT" or "Not ED". There are no potential (Ss) or (Sr)s. Potential concerns are illustrated with a light red icon.
 • "Broad agreement" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is aligned, with >= 50% of the data submitters providing the same concern. Broad agreement concerns are illustratated with a solid outlined circle icon.
 • "Minority position" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is not aligned. > 5% and < 50% of the data submitters have provided the concerns indicated at this "level". Minority position concerns are illustrated with a greyed out circle icon.

The following properties of concern are calculated:

 • Carcinogenic (C) – Recognised carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected carcinogen Carc.2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is carcinogenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is carcinogenic. More information about carcinogenicity here.
 • Mutagenic (M) – Recognised mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Muta. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected mutagen Muta. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is mutagenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is mutagenic. More information about mutagenicity here.
 • Toxic to Reproduction (R) – Recognised as toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potentially toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as suspected toxic to reproduction Repr. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is toxic to reproduction. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is toxic to reproduction. More information about reproductive toxicity here.
 • Skin sensitising (Ss) – Recognised skin sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Skin Sens. 1, 1A, or 1B. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a skin sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is skin sensitising. More information about skin sensitiser here.
 • Respiratory sensitising (Sr) – Recognised respiratory sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Resp. Sens. 1, 1A, or 1B and/or an entry in the Candidate list. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a respiratory sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is a respiratory sensitiser. More information about respiratory sensitiser here.
 • PBT – Recognised Persistent, bioaccumulative and toxic (PBT): comes from an entry in the Candidate list. Potential PBT: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the PBT assessment list, if the outcome is not final and “Not PBT”. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is PBT. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is PBT. More information about persistent, bioaccumulative and toxic substances here.
 • ED – Recognised Endocrine Disruptor (ED): comes from an entry in the Candidate list. Potential ED: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the ED assessment list, if the outcome is not final and “Not ED”. At this time there is no explicit possibility for industry to indicate their opinion on ED status for substances. If and when this possibility exists it is proposed that industry data also be included in the ED property of concern calculation. More information about endocrine disrupting substances here.

The substance properties displayed in this section are derived from Harmonised classification and labelling (CLH) data, entries in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation, the PBT assessment list, the ED assessment list, REACH registered dossier data and from notifications made under CLP. A prioritisation hierarchy means that data is taken from harmonised C&L data and regulatory lists first, then REACH registrations and finally from CLP notifications.

Impurities or additives: When a specific critical property is calculated from industry data and where the majority of data submitters have indicated that the property relates to cases containing impurities and/or additives, then the respective critical property icon is modified with an asterisk (*).

 • C

Carcinogenic

 • Ss

A majority of data submitters agree this substance is Skin sensitising

 • PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic

Help Important to know

This section highlights four regulatory activities or outcomes under REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Regulation (EC) No 1907/2006:

 • Community rolling action plan - indicates if the substance is or was included in the Community rolling action plan (CoRAP). The CoRAP list includes substances that could pose a risk to human health or the environment and whose (potentially hazardous) properties are to be evaluated by the Member States in the next three years. After evaluation, proposals may be made for further regulatory action regarding the substance.
 • Candidate List - indicates if the substance is included in the candidate list of substances of very high concern (SVHCs). The Candidate List includes substances that are subject to additional protocols and reporting obligations and which may eventually be included in the Authorisation List, further limiting their use.
 • Authorisation list (Annex XIV to REACH) - indicates if the substance is included in the Authorisation list. These substances cannot be placed on the market or used after a given date, unless an authorisation is granted for their specific use, or the use is exempted from authorisation.
 • Restriction list (Annex XVII to REACH) - indicates if the substance is included in the Restriction List. The Restriction List describes the conditions for the manufacture, placing on the market or use of certain substances, either on their own or in mixtures or articles.

Please note: The identification of relevant regulatory activities and outcomes is done automatically and without manual verification. Substances may be grouped together under a specific regulatory activity for more efficient risk management and legislative processing (e.g. restriction on "Lead and its compounds"). In these cases, Infocards may not identify all substances in the group.Therefore it does not represent official and legally–binding information. To confirm if a substance is covered by a specific regulatory action the official publication, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union should be consulted.

More help available here.

 • Substance of very high concern (SVHC) and included in the candidate list for authorisation.
 • Substance of very high concern requiring authorisation before it is used (Annex XIV of REACH).
 • Some uses of this substance are restricted under Annex XVII of REACH.
Help How to use it safely

This section provides links to the list of precautions (precautionary statements) and to the guidance on safe use, if they have been provided in REACH registration dossiers.

 • Precautionary statements - describe recommended measures to minimise or prevent adverse effects resulting from exposure to a hazardous product or improper storage or handling of a hazardous product.
 • Guidance on safe use - recommendations by substance registrant on the proper use of the substance in various situations. Examples include recommended measures on fire-fighting, transport and recycling and disposal.

Please note: Precautionary measures and guidance on safe use concern the use and handling of the specific substance as such, not of the presence of the substance in other articles or mixtures. The precautionary measures and guidance on safe use are as submitted to ECHA by registrants under the REACH Regulation. Information on precautionary measures and the safe use is submitted by the registrant of a substance and the registrant is solely responsible for its accuracy and completeness.

More help available here.

about INFOCARD - Last updated: 06/07/2019 InfoCard

The InfoCard summarises the non-confidential data of a substance held in the databases of the European Chemicals Agency (ECHA). InfoCards are generated automatically based on the data available at the time of generation.

The quality and correctness of the information submitted to ECHA remains the responsibility of the data submitter. The type of uses and classifications may vary between different submissions to ECHA and for a full understanding it is recommended to consult the source data. Information on applicable regulatory frameworks is also automatically generated and may not be complete or up to date. It is the responsibility of the substance manufacturers and importers to consult official publications, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union.

InfoCards are updated when new information is available. The date of the last update corresponds to the publication date of the InfoCard and not necessarily to the date in which the update occurred in the source data.

More help available here.

Help Help

Key datasets

Help Help

Regulatory context

Here you can find all of the regulations and regulatory lists in which this substance appears, according to the data available to ECHA. This substance has been found in the following regulatory activities (directly, or inheriting the regulatory context of a parent substance):

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation
CLP - Classification, Labelling and Packaging
 • A list of substances for which classification and labelling data have been notified to ECHA by manufacturers or importers.
PIC - Prior Informed Consent Regulation
Previous Legislations
 • Substances listed in the EINECS, ELINCS, or NLP inventories.
Help Help
Group parents

This substance has been identified as member of the following groups of substances:

Name EC / List no. CAS no. Association
Creosote and Creosote related substances - - Expert judgement
Entry 31 - - Expert judgement
Help Help

Substance names and other identifiers

Regulatory process names
[A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300 °C ot 400 °C (572 °F to 752 °F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.]
A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300°C to 400°C (572°F to 752°F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.
C&L Inventory
Anthracene oil
EC Inventory, C&L Inventory, Candidate List, Restriction list (annex XVII), PIC, Pre-Registration process
Translated names
(Keerulise koostisega polütsükliliste aromaatsete süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrvast destilleerumisvahemikuga 300 °C kuni 400 °C. Koosneb peamiselt fenantreenist, antratseenist ja karbasoolist.) (et)
C&L Inventory
(Složeni sastav policikličkih aromatskih ugljikovodika dobiven iz katranskog ulja s destilacijskim rasponom od 300 °C do 400 °C. Sastoji se pretežno od fenentrena, antracena i karbazola.) (hr)
C&L Inventory
[Kompleks blanding av polysykliske, aromatiske hydrokarboner dannet fra stenkulltjære med omtrentlig destillasjonsintervall fra 300 °C til 400 °C (572 °F til 752 °F). Består hovedsakelig av fenantren, antracen og karbazol.] (no)
C&L Inventory
[Komplekss policiklisko, aromātisko ogļūdeņražu savienojums, kas iegūts no akmeņogļu darvas un kura aptuvenais destilācijas temperatūras diapasons ir robežās no 300 °C līdz 400 °C (no 572 °F līdz 752 °F). Pārsvarā sastāv no fenantrēna, antracēna un karbazola.] (lv)
C&L Inventory
[Komplexe Kombination von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen aus Kohlenteer mit einem Destillationsbereich von etwa 300°C bis 400°C. Besteht in erster Linie aus Phenanthren, Anthracen und Carbazol.] (de)
C&L Inventory
[Komplexná zmes polyjadrových aromatických uhľovodíkov získavaná z uhoľného dechtu, ktorá má teplotu varu v rozmedzí približne od 300 °C do 400 °C. Pozostáva predovšetkým z fenantrénu, antracénu a karbazolu.] (sk)
C&L Inventory
[Kőszénkátrány desztillátum. Forráspont tartomány: 300 C°-400 C° (572 °F-752 °F), aromás policiklusos szénhidrogének keveréke, főleg fenantrént, antracént és karbazolt tartalmaz.] (hu)
C&L Inventory
[O combinaţie complexă de hidrocarburi policiclice aromatice, obţinute din gudron de huilă, cu interval de distilare de la aproximativ 300 ° C OT 400 ° C (572 oF la 752 de). Se compune în principal din fenantren, antracen şi carbazol.] (ro)
C&L Inventory
[Složitá směs polycyklických aromatických uhlovodíků získaných z černouhelného dehtu s přibližným destilačním rozmezím 300 °C až 400 °C. Je složen převážně z fenanthrenu, anthracenu a karbazolu.] (cs)
C&L Inventory
[sudėtingas policiklinių aromatinių angliavandenilių mišinys, gautas iš akmens anglių dervos, apytikriai nusidistiliuojantis nuo 300°C iki 400°C (572°F iki 752°F) intervale. Jame vyrauja fenantrenas, antracenas ir karbazolas.] (lt)
C&L Inventory
[Złożona mieszanina wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych otrzymywana ze smoły węglowej destylująca w zakresie temperatur od ok. 300 do 400°C (644°F do 788°F). Składa się głównie z fenantrenu, antracenu i karbazolu]. (pl)
C&L Inventory
[Πολύπλοκος συνδυασμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την ανθρακόπισσα που αποστάζει στην περιοχή μεταξύ 300 oC και 400 oC. Συνίσταται κυρίως από φαινανθρένιο, ανθρακένιο και καρβαζόλιο] (el)
C&L Inventory
[Комплексна комбинация от полициклени ароматни въглеводороди, получени от каменовъглен катран, който има интервал на дестилация приблизително от 300º до 400ºС (572°F до 752°F). Състои се основно от фенантрен, антрацен и карбазол.] (bg)
C&L Inventory
Aceite de antraceno (es)
C&L Inventory
Antacensko ulje (hr)
C&L Inventory
Anthraceen olie (nl)
C&L Inventory
anthracenolie (da)
C&L Inventory
Anthracenový olej (cs)
C&L Inventory
Anthracenöl (de)
C&L Inventory
antraceenolie (nl)
C&L Inventory
antracen olje (sl)
C&L Inventory
antraceno alyva (lt)
C&L Inventory
Antracenolie (da)
C&L Inventory
antracenolja (sv)
C&L Inventory
antracenolje (no)
C&L Inventory
Antracensko ulje (hr)
C&L Inventory
Antracén olaj (hu)
C&L Inventory
antracénový olej (sk)
C&L Inventory
antracēna eļļa (lv)
C&L Inventory
Antraseeniöljy (fi)
C&L Inventory
Antratseenõli (et)
C&L Inventory
Aнтраценова фракция (bg)
C&L Inventory
Combinación compleja de hidrocarburos aromáticos policíclicos obtenida del alquitrán de hulla con un intervalo de destilación aproximado de 3000C a 4000C. Compuesta principalmente de fenantreno, antraceno y carbazol. (es)
C&L Inventory
Combinaison complexe d'hydrocarbures aromatiques polycycliques issue du goudron de houille et dont le point de distillation est approximativement compris entre 3000C et 4000C. Se compose principalement de phénanthrène, d'anthracène et de carbazole. (fr)
C&L Inventory
Combinazione complessa di idrocarburi policiclici aromatici ottenuti da catrame di carbone con intervallo di distillazione da 3000C a 4000C ca. Costituita prevalentemente da fenantrene, antracene e carbazolo. (it)
C&L Inventory
Een complexe verzameling polycyclische aromatische koolwaterstoffen die wordt verkregen uit koolteer met een destillatietraject van ongeveer 3000C tot 4000C. Voornamelvk samengesteld uit fenantreen, antraceen en carbazool. (nl)
C&L Inventory
En sammensat blanding af polycycliske aromatiske carbonhydrider opnået fra stenkulstjære, med destillationsinterval omtrent fra 3000C til 4000C. Sammensat primært af phenanthren, anthracen og carbazol. (da)
C&L Inventory
Huile anthracénique (fr)
C&L Inventory
Kompleksna kombinacija policikličnih aromatskihogljikovodikov, pridobljenih iz premogovega katrana,s približnim območjem destilacije od 300° C do 400° C(572° F do 752° F). Sestavljen primarno iz fenantrena,antracena in karbazola. (sl)
C&L Inventory
Olej antracenowy (pl)
C&L Inventory
olio di antracene (it)
C&L Inventory
Olio di antracene I (it)
C&L Inventory
Ulei antracenic (ro)
C&L Inventory
Uma combinação complexa de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos obtida do alcatrão de carvão e com um intervalo de destilação de aproximadamente 3000C a 4000C. BE constituída principalmente por fenantreno, antraceno e carbazole. (pt)
C&L Inventory
óleo antracenico (pt)
C&L Inventory
óleo de antraceno (pt)
C&L Inventory
Έέλαιο ανθρακενίου (el)
C&L Inventory
Έλαια ανθρακενίουΈλαια ανθρακενίου (el)
C&L Inventory
IUPAC names
9H-carbazole; anthracene; phenanthrene
Registration dossier, Other
Anthracene oil < 50 ppm B[a]p
Registration dossier
Trade names
Anthracene Oil, BaP low
Registration dossier
AO I
Registration dossier
AOL
Registration dossier
Light anthracenic oil
Registration dossier
Other identifiers
648-079-00-6
C&L Inventory
Index Number
90640-80-5
EC Inventory, C&L Inventory, Candidate List, Restriction list (annex XVII), PIC, Registration dossier, Pre-Registration process, Other
CAS number

Categories Display


Route: .live1