Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άλλα ζητήματα που αφορούν τους μεταγενέστερους χρήστες

Άλλα ζητήματα που αφορούν τους μεταγενέστερους χρήστες

Μεταγενέστεροι χρήστες και καταχώριση βάσει του κανονισμού Reach

Εάν οι δραστηριότητές σας στην ΕΕ βασίζονται στη χρήση χημικών, σας αφορούν ενδεχομένως οι προθεσμίες καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH. Η τελευταία προθεσμία για την καταχώριση των υφιστάμενων χημικών προϊόντων λήγει στις 31 Μαΐου 2018 και αφορά ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ/στον ΕΟΧ σε ποσότητες από 1 έως 100 τόνους ετησίως.

Όσοι προμηθευτές δεν καταχωρίσουν τις ουσίες τους έως τις 31 Μαΐου 2018, ενώ υπόκεινται σε αυτήν την υποχρέωση, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν την προμήθειά τους. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες ενέργειες που μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε την επιχείρησή σας

1. Προσδιορίστε τις ουσίες που είναι κρίσιμης σημασίας για την επιχείρησή σας

 • Αυτές μπορούν να είναι και ουσίες σε μείγματα. Εάν η δραστηριότητά σας βασίζεται σε αντικείμενα που παράγονται στην ΕΕ και για την παραγωγή αυτών των αντικειμένων χρησιμοποιούνται ουσίες, ρωτήστε τους προμηθευτές σας ποιο είναι το καθεστώς καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH.
   

2. Ελέγξτε εάν οι ουσίες έχουν ήδη καταχωριστεί. 

 • Οι καταχωρισμένες ουσίες παρατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA. Μπορείτε επίσης να δείτε ποιος τις έχει καταχωρίσει.
   

3. Ελέγξτε εάν οι ουσίες πρέπει να καταχωριστούν

 • Εάν ο προμηθευτής σας παρασκευάζει ή εισάγει μια ουσία σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως, ενδέχεται η συγκεκριμένη ουσία να πρέπει να καταχωριστεί. Για ορισμένα είδη ουσιών δεν ισχύουν υποχρεώσεις καταχώρισης, όπως για ουσίες οι οποίες απαντούν στη φύση ή ουσίες που καταχωρίζονται ή αδειοδοτούνται βάσει διαφορετικού νομικού πλαισίου, για παράδειγμα οι ουσίες στα τρόφιμα.
 

4. Εάν κάποιες ουσίες δεν έχουν καταχωριστεί, μάθετε εάν ο προμηθευτής σας σκοπεύει να τις καταχωρίσει. 

 • Έχετε υπόψη ότι η θετική απάντηση σε μια τέτοια ερώτηση ή η προκαταχώριση δεν διασφαλίζει ότι ο προμηθευτής θα καταχωρίσει όντως την ουσία.
   

5. Εάν χρειαστεί, αναζητήστε και άλλους προμηθευτές. 

 • Στον δικτυακό τόπο του ECHA μπορείτε να βρείτε τις επιχειρήσεις που έχουν καταχωρίσει την ουσία.
   

6. Βεβαιωθείτε ότι οι χρήσεις σας καλύπτονται από την καταχώριση, ιδίως εάν χρησιμοποιείτε μια ουσία με καινοτόμο τρόπο

 • Οι χρήστες χημικών οφείλουν να ενημερώνουν τους προμηθευτές σχετικά με τις χρήσεις τους ώστε αυτές να καλύπτονται από την καταχώριση. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε ότι η χρήση σας θα καλύπτεται από τα σενάρια έκθεσης που θα λάβετε μεταγενέστερα.
 • Εάν ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείστε είναι οργανωμένος, οι οργανώσεις του κλάδου σας έχουν ενδεχομένως καταρτίσει χάρτες ενιαίας μορφής στους οποίους περιγράφονται με εύχρηστο τρόπο οι συνήθεις χρήσεις και συνθήκες χρήσης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε απευθείας με τον προμηθευτή σας. 
 

7. Εάν κανένας προμηθευτής δεν σκοπεύει να καταχωρίσει την ουσία, εξετάστε το ενδεχόμενο να την εισαγάγετε απευθείας. 

 • Εάν εισαγάγετε την ουσία σε ποσότητα άνω του ενός τόνου ετησίως, πρέπει να την καταχωρίσετε. 
 • Οι απαιτήσεις για την καταχώριση ουσιών που δεν υπερβαίνουν ετησίως τους 10 τόνους είναι πιο απλές.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2