Progress in evaluation in 2021

Fremskridt i vurdering 2020 Duplicate 1

ECHA rapporterer om de fremskridt, der er gjort i 2021 med hensyn til af dossier- og stofvurdering i overensstemmelse med artikel 54 i REACH. 

Fremskridt inden for vurdering 2020 — faner Duplicate 2

Udvikling i stofvurdering 2021 - 1

Der blev i 2021 gjort fremskridt med hensyn til 70 stoffer. Vurderingen blev afsluttet for 31 stoffer, dvs. de afsluttende rapporter fra de vurderende medlemsstater blev offentliggjort på vores websted. For 23 af disse stoffer anbefalede myndighederne yderligere risikohåndteringsforanstaltninger, mens der for 8 stoffer allerede var indført de nødvendige foranstaltninger (eller ikke behøvedes nogen).

De vurderende medlemsstater vurderede 14 nye stoffer, hvilket resulterede i 8 udkast til afgørelser og 6 konklusioner. Der blev udsendt endnu 2 udkast til afgørelser som resultat af opfølgende vurdering.

Progress in substance evaluation 2021 - graph 4