Skip to Content
Skip to Content

Andre forhold, der påvirker downstream-brugere

Andre forhold, der påvirker downstream-brugere

Downstream-brugere og REACH-registrering

Hvis du anvender kemikalier til dine aktiviteter i EU, kan du være berørt af fristerne for REACH-registrering. Seneste frist for registrering af eksisterende kemikalier er den 31. maj 2018 og vedrører stoffer fremstillet i eller importeret til EU/EØS i mængder på mellem 1-100 tons pr. år.

Hvis leverandører ikke har registreret deres stoffer senest den 31. maj 2018, men skulle have gjort det, må de ikke længere levere dem. Du kan imidlertid træffe foranstaltninger til at beskytte din virksomhed.

1. Identificér stoffer, der er vigtige for din virksomhed

 • Det gælder også stoffer i blandinger. Hvis du i din produktion anvender artikler, der er fremstillet i EU, og hvori der kan være anvendt stoffer, kan du bede dine leverandører om at oplyse, hvor langt de er nået med REACH-registreringen.
   

2. Kontrollér, om stofferne allerede er registreret. 

 • Registrerede stoffer står opført på ECHA's websted. Du kan også se, hvem der har registreret dem.
   

3. Kontrollér, om stofferne skal registreres.

 • Et stof skal sandsynligvis registreres, hvis din leverandør fremstiller eller importerer mere end ét ton pr. år. For visse typer stoffer er der ikke noget registreringskrav. Det gælder f.eks. naturligt forekommende stoffer eller stoffer, der er omfattet af registrering eller licens i henhold til andre lovbestemmelser, f.eks. stoffer i fødevarer.
 

4. For stoffer, der ikke er registreret, skal du finde ud af, om dine leverandører planlægger at registrere dem. 

 • Husk på, at en positiv reaktion eller præregistrering ikke er nogen garanti for, at leverandøren går videre med det og registrerer et stof.
   

5. Forsøg om nødvendigt at finde alternative leverandører. 

 • Virksomhederne, der har registreret stoffet, findes på ECHA's websted.
   

6. Kontrollér, at dine anvendelser vil være omfattet af registreringen, især hvis du anvender et stof på en ny måde.

 • Brugere af kemikalier har ret til at informere leverandører om deres anvendelser, således at disse er omfattet af registreringen. Det er med til at sikre, at din anvendelse er omfattet af de eksponeringsscenarier, du modtager senere hen.
 • Hvis du opererer inden for en organiseret branche, kan din brancheorganisation have udarbejdet anvendelseskort, der beskriver typiske anvendelser og anvendelsesbetingelser i et aftalt format, som registranter let kan bruge. Dette sparer tid, da det ikke er nødvendigt at kontakte din leverandør direkte. 
 

7. Hvis der ikke er nogen leverandør, der agter at registrere et stof, kan du overveje at importere det selv direkte. 

 • Hvis du importerer mere end ét ton af et stof pr. år, skal du registrere det. 
 • Registreringskravene er ikke så omfattende for mængder op til 10 tons pr. år.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2