Progress in evaluation in 2021

ECHA rapporterer om de fremskridt, der er gjort i 2021 med hensyn til af dossier- og stofvurdering i overensstemmelse med artikel 54 i REACH. 

Anmodninger om yderligere oplysninger 2021 - 1

Dossiervurdering

I 2021 vedtog ECHA 278 afgørelser om overensstemmelseskontrol vedrørende 1 746 anmodninger om oplysninger, for hvilke der blev konstateret datamangler. Derudover vedtog agenturet 165 afgørelser om forslag til forsøg for 277 anmodninger om oplysninger, som oprindelig var omfattet af forslag til forsøg.

406 af de vedtagne afgørelser blev vedtaget uden medvirken af medlemsstatsudvalget (dvs. at medlemsstaterne ikke indsendte ændringsforslag). 37 afgørelser blev vedtaget med deltagelse af medlemsstatsudvalget: 32 ved skriftlig procedure, og 5 på møder i medlemsstatsudvalget

further information requests 2021 - Graph 2

Anmodninger om yderligere oplysninger 2021 2. tabeloverskrift

Anmodninger om oplysninger i de vedtagne afgørelser om dossiervurdering

further information requests 2021 - 2 table

Information requirements Number of requests in
278 compliance check
decisions
Number of requests in
165 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 443
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 260 79 339
Pre-natal developmental toxicity 134 51 185
Reproduction toxicity 129 17 146
Repeated-dose toxicity 79 37 116
Biodegradation 187 18 205
Bioaccumulation 53 1 54
Long-term aquatic toxicity 344 41 385
Physico-chemical properties 60 8 68
Other human health 71 0 71
Other environment 408 25 433
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT) 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L) 21 N/A 21
Total 1746 277 2023

 

further information requests 2021 - Graph 3

Anmodninger om yderligere oplysninger 2021 - 3

Stofvurdering

I 2021 vedtog ECHA 10 afgørelser om stofvurdering, med 14 anmodninger om yderligere oplysninger til vurdering af sikkerheden af potentielt problematiske stoffer.

Alle 10 afgørelser blev vedtaget med deltagelse af medlemsstatsudvalget: 9 ved skriftlig procedure og 1 på et møde i medlemsstatsudvalget.

further information requests 2021 - 4 table

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 216-133-4 Fish sexual development test 1
203-585-2 Larval amphibian growth and
development assay
1
PBT/vPvB** 267-636-0
267-636-0
429-320-2
229-782-3
458-680-3
700-992-1
Simulation biodegradation test 7
203-372-4 Ready biodegradation test 1
429-320-2
458-680-3
206-420-2
Bioaccumulation test in aquatic species 3
Other hazard-based
concern
236-675-5 Intra-tracheal instillation study
combined with comet assay
1
Total 14

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2021 - related