Odvolací řízení

Proti některým rozhodnutím agentury ECHA, která jsou uvedena v článku 91 nařízení REACH a v článku 77 nařízení o biocidních přípravcích, lze podat odvolání k odvolacímu senátu agentury ECHA.

Pravidla týkající se odvolacích řízení jsou stanovena v jednacím řádu.

Kromě toho s cílem pomoci účastníkům postupovat v souladu s právními požadavky a připravit jejich odvolání nejefektivnějším způsobem, vypracoval odvolací senát Praktické pokyny.

Z téhož důvodu zveřejnil odvolací senát i zvláštní formuláře a pomocný kontrolní seznam. Použití formulářů není povinné, důrazně to však doporučujeme.

Formuláře pro přípravu dokumentace k odvolání

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)