Odvolací řízení

Proti některým rozhodnutím agentury ECHA uvedeným v článku 91 nařízení REACH a v článku 77 nařízení o biocidních přípravcích, lze podat odvolání k odvolacímu senátu agentury ECHA.

Pravidla týkající se odvolacích řízení jsou stanovena v jednacím řádu.

Kromě toho s cílem pomoci účastníkům postupovat v souladu s právními požadavky a připravit jejich odvolání co nejefektivnějším způsobem odvolací senát vypracoval praktické pokyny.

Účastníkům odvolacího řízení se doporučuje, aby podávali odvolání a další procesní písemnosti prostřednictvím internetového formuláře, který byl vytvořen zvláště pro tento účel.

V současné době je použití internetového formuláře nepovinné. Přesto důrazně doporučujeme, abyste jej při podávání písemností používali.

Podávání písemností prostřednictvím e-mailu bude možné do září 2021. Poté musí být procesní písemnosti podávány prostřednictvím internetového formuláře.

Odvolací senát rovněž zveřejnil zvláštní formuláře a pomocný kontrolní seznam. Použití formulářů není povinné, ale důrazně jej doporučujeme. Tyto formuláře lze použít k přípravě procesních písemností, které se podávají prostřednictvím internetového formuláře nebo e-mailem.

N.B.: From 1 July 2019, the bank account details for appeal fee payments have changed. See contact page for more information. The Practice Directions will be amended in due course.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)