Odvolací řízení

Proti některým rozhodnutím agentury ECHA, která jsou uvedena v článku 91 nařízení REACH a v článku 77 nařízení o biocidních přípravcích, lze podat odvolání k odvolacímu senátu agentury ECHA.

Pravidla týkající se odvolacích řízení jsou stanovena v jednacím řádu.

Kromě toho s cílem pomoci účastníkům postupovat v souladu s právními požadavky a připravit jejich odvolání nejefektivnějším způsobem, vypracoval odvolací senát Praktické pokyny.

Z téhož důvodu zveřejnil odvolací senát i zvláštní formuláře a pomocný kontrolní seznam. Použití formulářů není povinné, důrazně to však doporučujeme.

Formuláře pro přípravu dokumentace k odvolání

N.B.: From 1 July 2019, the bank account details for appeal fee payments have changed. See contact page for more information. The Practice Directions will be amended in due course.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)