Jednání

Strany odvolacího řízení mají právo přednést během řízení ústní vyjádření. Následně odvolací senát uspořádá slyšení, pokud to bude považovat za nezbytné nebo pokud o to požádá odvolatel nebo agentura ECHA. Strany mohou požádat o slyšení do dvou týdnů od okamžiku, kdy je spisovna odvolacího senátu informovala o tom, že písemná část řízení je uzavřena.

Slyšení se budou konat v Helsinkách v prostorách agentury ECHA. Odvolací senát však také doporučuje, aby strany zvážily možnost použití videokonferenční techniky nebo podobné technologie (bod 93 praktických pokynů).

Obecně platí, že slyšení budou přístupná veřejnosti, pokud odvolací senát ze závažných důvodů nerozhodne jinak (například z důvodu projednávání důvěrných informací).

Pokud byste se chtěli zúčastnit některého z níže uvedených slyšení, přečtěte si prosím Pokyny pro veřejnost se zájmem zúčastnit se slyšení před odvolacím senátem, které obsahují informace o tom, jak podat žádost o účast na slyšení.

 

There are no available hearings.