Nationella stöd- och informationspunkter

Din nationella stöd- och informationspunkt är den instans du i första hand bör vända dig till om du har frågor som rör biocidförordningen, CLP-förordningen och Reach-förordningen. Dess personal kan ge dig råd på ditt eget språk och är insatta i lokala förutsättningar som kan vara av betydelse för att kunna uppfylla kraven i förordningarna. Du hittar deras kontaktuppgifter nedan.

Nationella stöd- och informationspunkter inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 Austria  Belgium  Bulgaria
 Croatia  Cyprus  Czech Republic
 Denmark  Estonia  Finland
 France  Germany  Greece
 Hungary  Iceland  Ireland
 Italy  Latvia  Liechtenstein
 Lithuania  Luxembourg  Malta
 Netherlands  Norway  Poland
 Portugal  Romania  Slovakia
 Slovenia  Spain  Sweden

 

Länder utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 Montenegro  Serbia  Switzerland
 Türkiye