Komma igång

De flesta företag använder kemikalier på ett eller annat sätt. De är viktiga för vårt sätt att leva och vår ekonomi, men de måste hanteras på ett säkert sätt så att människors hälsa och miljön skyddas. 

Samma standarder för tillverkning, leverans och säker användning av kemikalier gäller i hela EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), som innefattar EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein och Norge. Standarderna gäller alla företag oavsett deras plats i distributionskedjan och vilka produkter de tillverkar, importerar, exporterar, levererar eller använder.

Detta innebär att lagstiftningen troligen berör dig på något sätt. Den

  • täcker alla sektorer där tillverkning, import, distribution och användning av kemikalier som råmaterial eller slutprodukter förekommer (inte bara inom kemikalieindustrin),
  • gäller oavsett ditt företags storlek,
  • innebär att du ansvarar för en säker användning av de ämnen du släpper ut på marknaden eller använder,
  • kräver att varje aktör i distributionskedjan förmedlar information om hur kemikalierna används på ett säkert sätt,
  • ger konsumenterna rätt att få reda på om ämnen som inger mycket stora betänkligheter ingår i dina varor.

Vad du behöver göra beror på typen av produkter du släpper ut på marknaden eller använder:

  • ämnen som sådana, inklusive metaller,
  • blandningar, eller
  • varor.

Du måste uppfylla ytterligare krav om du släpper ut farliga produkter på marknaden. 

Om detta är nytt för dig börjar du med att identifiera din roll i distributionskedjan för varje produkt och sedan kontrollera vad som krävs av dig. Ett företag kan ha mer än en roll.


 

Bild

 

Bild

 

Bild

 

Bild

 

Bild

 

Bild

 

Bild