Kemikalier som omfattas av PIC-förordningen

Kemikalier som omfattas av PIC-förordningen

Kemikalier som omfattas av PIC-förordningen

Avsnittet om kemikalier som omfattas av förhandsgodkännande när information lämnats omfattar alla kemikalier som är förtecknade i relevanta bilagor till PIC-förordningen. Kemikalier som förtecknas i del 1 i bilaga I omfattas av förfarandet för exportanmälan. Kemikalier som förtecknas i del 2 i bilaga I omfattas förutom av förfarandet för exportanmälan också av förfarandet för PIC-anmälan. Kemikalier som förtecknas i del 3 i bilaga I omfattas av det fullständiga PIC-förfarandet i enlighet med Rotterdamkonventionen.

I bilaga V förtecknas de kemikalier och artiklar som är förbjudna att användas inom Europeiska unionen och som inte får exporteras. Kemikalier och artiklar som förtecknas i del 1 i bilaga V omfattas av exportförbudet och tillhör kategorin långlivade organiska föroreningar. I del 2 i bilaga V förtecknas andra kemikalier och artiklar än långlivade organiska föroreningar men som också omfattas av exportförbudet.

Dessutom har andra kemikalier identifierats som också omfattas av PIC-förordningen eftersom de tillhör kemikaliegrupper som uttryckligen är förtecknade i bilaga I eller V. Dessa kemikalier, som inte i sig själva uttryckligen är förtecknade bilagorna till PIC-förordningen, visas i kursiv stil.

Det är möjligt att söka efter kemikalier utifrån den bilaga eller del av bilaga de är förtecknade i, EG- och CAS-nummer, kemiskt namn och användningskategori. Man kan också förfina sökningen genom att använda flera sökfilter.

Bilaga V Del 2

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.