Národné asistenčné pracoviská

Národné asistenčné pracoviská boli zriadené ako miesta prvého kontaktu pri otázkach týkajúcich sa nariadení BPR, CLP a REACH. Poskytnú vám poradenstvo vo vašom jazyku a zohľadnia špecifické miestne podmienky, ktoré môžu mať význam z hľadiska správneho uplatňovania týchto nariadení. Kontaktné údaje sú uvedené ďalej.

Národné asistenčné pracoviská v Európskej únii (EÚ) a v Európskom hospodárskom priestore (EHP)

 Austria  Belgium  Bulgaria
 Croatia  Cyprus  Czech Republic
 Denmark  Estonia  Finland
 France  Germany  Greece
 Hungary  Iceland  Ireland
 Italy  Latvia  Liechtenstein
 Lithuania  Luxembourg  Malta
 Netherlands  Norway  Poland
 Portugal  Romania  Slovakia
 Slovenia  Spain  Sweden

 

Krajiny mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

 Montenegro  Serbia  Switzerland
 Türkiye