Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Tu nájdete informácie o biocídnych výrobkoch autorizovaných na trhu EÚ/EHP v súlade so smernicou o biocídnych výrobkoch (smernica 98/8/ES) alebo nariadením o biocídnych výrobkoch (nariadenie (EÚ) č. 528/2012).

Všetky biocídne výrobky obsahujúce schválené účinné látky sa hodnotia z hľadiska bezpečnosti a účinnosti pred tým, ako sa budú môcť predávať v EÚ. Výrobky, ktoré boli na trhu pred rokom 2000, sa však môžu naďalej predávať, kým orgány vyhodnocujú účinné látky, ktoré obsahujú.

Ako vyhľadávať

Biocídne výrobky môžete vyhľadávať prostredníctvom:

obchodného názvu výrobku,

typu výrobku,

účinnej látky vo výrobku (vrátane možnosti vyhľadávania podľa účinných látok, o ktorých je známe, že sa majú nahradiť),

údajov o povolení (napríklad držiteľ povolenia alebo číslo povolenia),

podrobných informácií o výrobku, napríklad informácií o použití, napríklad cieľový organizmus a spôsob aplikácie výrobku, alebo bezpečnostné upozornenia a vyhlásenia o nebezpečnosti).

Typy autorizácií výrobkov

K dispozícii sú informácie z troch typov povolení:

Zjednodušené autorizácie: Tieto biocídne výrobky majú priaznivejší environmentálny profil alebo profil vplyvu na zdravie ľudí a zvierat, a preto sa riadia jednoduchším postupom. Autorizácia sa uverejňuje spolu so súvisiacimi oznámeniami o uvedení biocídneho výrobku na trh.

Autorizácie Únie: Tieto biocídne výrobky sa môžu uvádzať na trh v celej EÚ/EHP a vo Švajčiarsku.

Vnútroštátne autorizácie: Tieto biocídne výrobky sú autorizované v konkrétnych krajinách EÚ. Autorizácia sa uverejňuje spolu so súvisiacimi vzájomnými uznaniami v ostatných členských štátoch, v ktorých bol biocídny výrobok povolený na trh.

Spôsob prezentácie informácií

Biocídne výrobky sa uvádzajú ako skupiny autorizácií, klastre výrobkov, v ktorých sa uvádzajú vzájomné uznania (rozšírenie vnútroštátnej autorizácie výrobku na iné trhové oblasti) s ich referenčnými autorizáciami. To vám umožní sledovať všetky oblasti trhu, na ktorých je uvedený konkrétny výrobok, ako aj všetky obchodné názvy, pod ktorými sa výrobok uvádza na trh. Výrobky autorizované podľa rovnakého autorizačného postupu pre biocídne výrobky majú svoje vlastné klastre.

Princíp zoskupovania produktov sa uplatňuje aj pri vyhľadávaní. To znamená, že v tabuľke výsledkov sa zobrazujú klastre výrobkov, ktoré obsahujú aspoň jednu autorizáciu, ktorá spĺňa kritériá vyhľadávania. Ak teda budete vyhľadávať napríklad podľa stavu autorizácie „authorized“ (autorizované), vyhľadáte všetky klastre výrobkov, v ktorých aspoň jedna autorizácia obsahuje tento špecifický stav.

Tabuľka výsledkov obsahuje informácie o úrovni klastra výrobku, zatiaľ čo ďalšie informácie o jednotlivých autorizáciách výrobkov možno nájsť v informačnom prehľade o výrobku. Každý výrobok má osobitný informačný prehľad, v ktorom sa nachádzajú informácie o uplatniteľných obchodných názvoch, dokumentoch a držiteľoch autorizácie podľa jednotlivých autorizácií výrobku vrátane histórie posudzovania výrobku. Informačný leták je dostupný prostredníctvom ikony s obrázkom oka v tabuľke s výsledkami.

Porovnať biocídne výrobky

Ak chcete vidieť vlastnosti, môžete porovnať až štyri výrobky, napríklad účinné látky vo výrobku, ich koncentrácie, informácie o používaní výrobku a výstražné a bezpečnostné upozornenia.

Väčšina informácií v nástroji na porovnávanie pochádza zo súhrnu charakteristických vlastností výrobku (SPC). Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku je dostupné len pre výrobky, ktoré sú povolené od roku 2016. Výrobky so zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku predložené pred 1. januárom 2016 budú obsahovať len obmedzené informácie v porovnávacom nástroji: obchodné názvy, oblasť trhu, účinná látka (bez koncentrácie) a typ výrobku.

Výsledky exportovania

Výsledky biocídneho výrobku môžete exportovať do štandardných formátov webovej stránky agentúry ECHA (XLS, CSV a XML). Exportované výsledky sú usporiadané podľa autorizácie výrobku, napr. každá autorizácia bude uvedená v samostatnom riadku.

Stĺpec „target organism“ (cieľový organizmus) v exportovanom súbore je kombináciou troch polí: bežného názvu, vedeckého názvu a vývojového štádia, napríklad: potkan (Rattus norvegicus) dospelé jedince.

Upozorňujeme, že z dôvodu technických obmedzení sa v súčasnosti zobrazuje len obmedzený počet zrušených a neplatných povolení. Budú sa postupne zverejňovať.

Zoznam na prevzatie (výňatok z R4BP2)

Nižšie uvedený súbor na stiahnutie obsahuje tie autorizácie výrobkov v súlade so smernicou 98/8/ES (smernica o biocídnych výrobkoch) a nariadením (EÚ) č. 528/2012 (nariadenie o biocídnych výrobkoch), ktoré boli vyňaté z IT systému R4BP2 dňa 1. septembra 2013.

Upozorňujeme, že ďalej uvedený zoznam na stiahnutie vychádza z údajov dostupných v systéme R4BP2 k 1. septembru 2013. Tieto údaje nemusia byť úplné ani celkom aktuálne.

Prevziať súbor XLS [XLS]

Last updated 28 júna 2024. Database contains 8393 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MECDEET Solution

MecDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festkoeder Difenacoum

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

Maxforce IC

MAXFORCE IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise Gel

Premise gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

SURE ANTIMIC HAND WASH

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_07

The Ritual of Jing anti-bacterial hand foam

The Ritual of Jing Anti-Bacterial Hand Foam

The Ritual of Sakura anti-bacterial hand foam

The Ritual of Sakura Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_06

The Ritual of Ayurveda anti-bacterial hand foam

The Ritual of Ayurveda Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

calgonit Des-H

Calgonit Des-H

Renosan Händedesinfektion HD

PT01 icon PT01

Propan-1-ol

Propan-2-ol

Austria

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Italy

Latvia

Lithuania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

BIOCIDE CARE FOAM schiuma mani disinfettante profumata

HANDS BIOCIDE FOAM

HYGIEN SOAP

SANO FORM MANI GERM MENTA

SanyLact Biocide Hands Foam

SAPONE FOAM DISINFETTANTE

SCHIUMA DISINFETTANTE LAVAMANI

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Italy

Latvia

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

France

National authorisation Link to the factsheet

-

ECODYL

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Germany

Italy

Latvia

Luxembourg

Spain

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Cleasure Universal Disinfectant Wipes

Kruidvat reinigings en desinfectiedoekjes

UniBlue UDW2

UniBlue UDW2-Bio

UniBlue Universal Disinfection Wipes (UDW2-Bio)

UniBlue® UDW2

UniBlue® UDW2-Bio

UniBlue® Universal Desinfection Wipe, UDW2

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Lactic acid

Annex I Substance Lavender oil (Natural oil)

Annex I Substance Peppermint oil (Natural oil)

Belgium

Denmark

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Spain

Sweden

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Bref Power WC Gel P – Teoretický produkt 0005

Bref Power WC Gel P – Theoretical product 0005

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Germany

Ireland

Italy

Poland

Slovenia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL LAVANDE 2L

EAU DE JAVEL PARFUMEE FRAICHEUR LAVANDE U BIDONS 2 LITRES

Javel 2.6 lavande GP Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

CLAIR - JAVEL PARFUMEE CITRON 2L

EAU DE JAVEL CITRON MARQUE REPERE 2L

EAU DE JAVEL PARFUM CITRON U BIDON 2 LITRES

Javel 2.6 citron GP Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL DOSE 3X250ML

BERLINGOT JAVEL CONCENTREE SANS PARFUM 3x250ML LEADER PRICE

BERLINGOTS JAVEL 4,8% C.A. 3x250ML NON PARFUMEE TLJ

BERLINGOTS JAVEL 4,8% C.A. NON PARFUMEE 3x250ML LEADER PRICE

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE 3x250ML NON PARFUMEE TLJ

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE 3x250ML SANS PARFUM TLJ

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE NON PARFUMEE 3x250ML LEADER PRICE

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 3X250ML

ECO+ - EAU DE JAVEL 3X250 ML

JAVEL 4,8% DISTRICONCEPT

JAVEL 4,8% OXENA

Javel 4.8 GP Oxena

MIC

NETTO JAVEL DOSE 3X250ML

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL EUCALYPTUS 2L

CLAIR - JAVEL PARFUMEE EUCALYPTUS 2L

EAU DE JAVEL EUCALYPTUS MARQUE REPERE 2L

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM EUCALYPTUS LEADER PRICE

Javel 2.6 eucalyptus GP Oxena

JAVEL 2L PARFUMEE ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2L PARFUMEE EUCALYPTUS LEADER PRICE

NETTO EAU JAVEL PARFUMEE 2L

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL NATURE 2L

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 2L

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 5L

ECO+ - EAU DE JAVEL 2L

ECO+ - EAU DE JAVEL 5L

JAVEL 2,6% C.A. 5L SANS PARFUM LEADER PRICE

JAVEL 2,6% C.A. 5L SANS PARFUM TLJ

JAVEL 2,6% DISTRICONCEPT

Javel 2.6 GP Oxena

JAVEL 2L NON PARFUMEE TLJ

JAVEL 2L SANS PARFUM TLJ

JAVEL 5L NON PARFUMEE LEADER PRICE

JAVEL 5L NON PARFUMEE TLJ

JAVEL 5L SANS PARFUM LEADER PRICE

JAVEL 5L SANS PARFUM TLJ

NETTO EAU DE JAVEL 5L

TOP BUDGET EAU JAVEL 5L

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

PT05 icon PT05

Active chlorine released from chlorine

Slovakia

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: