Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Tu nájdete informácie o biocídnych výrobkoch autorizovaných na trhu EÚ/EHP v súlade so smernicou o biocídnych výrobkoch (smernica 98/8/ES) alebo nariadením o biocídnych výrobkoch (nariadenie (EÚ) č. 528/2012).

Všetky biocídne výrobky obsahujúce schválené účinné látky sa hodnotia z hľadiska bezpečnosti a účinnosti pred tým, ako sa budú môcť predávať v EÚ. Výrobky, ktoré boli na trhu pred rokom 2000, sa však môžu naďalej predávať, kým orgány vyhodnocujú účinné látky, ktoré obsahujú.

Ako vyhľadávať

Biocídne výrobky môžete vyhľadávať prostredníctvom:

obchodného názvu výrobku,

typu výrobku,

účinnej látky vo výrobku (vrátane možnosti vyhľadávania podľa účinných látok, o ktorých je známe, že sa majú nahradiť),

údajov o povolení (napríklad držiteľ povolenia alebo číslo povolenia),

podrobných informácií o výrobku, napríklad informácií o použití, napríklad cieľový organizmus a spôsob aplikácie výrobku, alebo bezpečnostné upozornenia a vyhlásenia o nebezpečnosti).

Typy autorizácií výrobkov

K dispozícii sú informácie z troch typov povolení:

Zjednodušené autorizácie: Tieto biocídne výrobky majú priaznivejší environmentálny profil alebo profil vplyvu na zdravie ľudí a zvierat, a preto sa riadia jednoduchším postupom. Autorizácia sa uverejňuje spolu so súvisiacimi oznámeniami o uvedení biocídneho výrobku na trh.

Autorizácie Únie: Tieto biocídne výrobky sa môžu uvádzať na trh v celej EÚ/EHP a vo Švajčiarsku.

Vnútroštátne autorizácie: Tieto biocídne výrobky sú autorizované v konkrétnych krajinách EÚ. Autorizácia sa uverejňuje spolu so súvisiacimi vzájomnými uznaniami v ostatných členských štátoch, v ktorých bol biocídny výrobok povolený na trh.

Spôsob prezentácie informácií

Biocídne výrobky sa uvádzajú ako skupiny autorizácií, klastre výrobkov, v ktorých sa uvádzajú vzájomné uznania (rozšírenie vnútroštátnej autorizácie výrobku na iné trhové oblasti) s ich referenčnými autorizáciami. To vám umožní sledovať všetky oblasti trhu, na ktorých je uvedený konkrétny výrobok, ako aj všetky obchodné názvy, pod ktorými sa výrobok uvádza na trh. Výrobky autorizované podľa rovnakého autorizačného postupu pre biocídne výrobky majú svoje vlastné klastre.

Princíp zoskupovania produktov sa uplatňuje aj pri vyhľadávaní. To znamená, že v tabuľke výsledkov sa zobrazujú klastre výrobkov, ktoré obsahujú aspoň jednu autorizáciu, ktorá spĺňa kritériá vyhľadávania. Ak teda budete vyhľadávať napríklad podľa stavu autorizácie „authorized“ (autorizované), vyhľadáte všetky klastre výrobkov, v ktorých aspoň jedna autorizácia obsahuje tento špecifický stav.

Tabuľka výsledkov obsahuje informácie o úrovni klastra výrobku, zatiaľ čo ďalšie informácie o jednotlivých autorizáciách výrobkov možno nájsť v informačnom prehľade o výrobku. Každý výrobok má osobitný informačný prehľad, v ktorom sa nachádzajú informácie o uplatniteľných obchodných názvoch, dokumentoch a držiteľoch autorizácie podľa jednotlivých autorizácií výrobku vrátane histórie posudzovania výrobku. Informačný leták je dostupný prostredníctvom ikony s obrázkom oka v tabuľke s výsledkami.

Porovnať biocídne výrobky

Ak chcete vidieť vlastnosti, môžete porovnať až štyri výrobky, napríklad účinné látky vo výrobku, ich koncentrácie, informácie o používaní výrobku a výstražné a bezpečnostné upozornenia.

Väčšina informácií v nástroji na porovnávanie pochádza zo súhrnu charakteristických vlastností výrobku (SPC). Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku je dostupné len pre výrobky, ktoré sú povolené od roku 2016. Výrobky so zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku predložené pred 1. januárom 2016 budú obsahovať len obmedzené informácie v porovnávacom nástroji: obchodné názvy, oblasť trhu, účinná látka (bez koncentrácie) a typ výrobku.

Výsledky exportovania

Výsledky biocídneho výrobku môžete exportovať do štandardných formátov webovej stránky agentúry ECHA (XLS, CSV a XML). Exportované výsledky sú usporiadané podľa autorizácie výrobku, napr. každá autorizácia bude uvedená v samostatnom riadku.

Stĺpec „target organism“ (cieľový organizmus) v exportovanom súbore je kombináciou troch polí: bežného názvu, vedeckého názvu a vývojového štádia, napríklad: potkan (Rattus norvegicus) dospelé jedince.

Upozorňujeme, že z dôvodu technických obmedzení sa v súčasnosti zobrazuje len obmedzený počet zrušených a neplatných povolení. Budú sa postupne zverejňovať.

Zoznam na prevzatie (výňatok z R4BP2)

Nižšie uvedený súbor na stiahnutie obsahuje tie autorizácie výrobkov v súlade so smernicou 98/8/ES (smernica o biocídnych výrobkoch) a nariadením (EÚ) č. 528/2012 (nariadenie o biocídnych výrobkoch), ktoré boli vyňaté z IT systému R4BP2 dňa 1. septembra 2013.

Upozorňujeme, že ďalej uvedený zoznam na stiahnutie vychádza z údajov dostupných v systéme R4BP2 k 1. septembru 2013. Tieto údaje nemusia byť úplné ani celkom aktuálne.

Prevziať súbor XLS [XLS]

Last updated 23 apríla 2024. Database contains 8266 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MECDEET Solution

MecDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festkoeder Difenacoum

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

Maxforce IC

MAXFORCE IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise gel

Premise Gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

SURE ANTIMIC HAND WASH

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_07

The Ritual of Jing anti-bacterial hand foam

The Ritual of Jing Anti-Bacterial Hand Foam

The Ritual of Sakura anti-bacterial hand foam

The Ritual of Sakura Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_06

The Ritual of Ayurveda anti-bacterial hand foam

The Ritual of Ayurveda Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

calgonit Des-H

Calgonit Des-H

Renosan Händedesinfektion HD

PT01 icon PT01

Propan-1-ol

Propan-2-ol

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

Germany

Latvia

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

France

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Rust Destroyer Fresh Force

Harpic 100% Anticalcário Original

Harpic 100% Limescale Remover Original

Harpic MAX Power Plus WC-Reiniger Original

Harpic Power Plus Lavender

Harpic Power Plus Marine

Harpic Power Plus Original

Harpic Power Plus Original Delisted

Harpic Power Plus Original nimekirjast maas

HARPIC POWERPLUS GEL NETTOYANT SURPUISSANT ORIGINAL

Harpic WC Power Plus Desinfectante

HarpicTurbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Original

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Harpic Power Plus Disinfectant

Harpic Power Plus Hygiene

Harpic Power Plus Hygiene Delisted

Harpic WC Power Plus Biocida

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Original

Cillit Bang Original / Harpic Power Plus Original

Cillit Bang Original Delisted

Cillit Bang Original Delisted / Harpic Power Plus Original Delisted

Cillit Bang WC odstraňovač hrdzy – Fresh

Cillit Bang WC Odstraňovač rzi - Fresh

Cillit Bang WC Power Gel Desincrustante

Harpic 100% détartrant gel

Harpic 100% détartrant Gel

Harpic 100% Ontkalker Gel

Harpic Power Plus Original Delisted

Harpic Power Plus Original – čistič WC

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Harpic Power Plus Marine Force

Harpic Power Plus Marine Force Delisted

Harpic Power Plus Ocean Fresh

Harpic WC Power Plus Marino

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Harpic Power Plus Lavender

Harpic Power Plus Spring Power

Harpic Power Plus Spring Power Delisted

Harpic WC Power Plus Lavanda

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Marine Force

Cillit Bang Marine Force / Harpic Power Plus Marine Force

Cillit Bang Marine Force Delisted

Cillit Bang Marine Force Delisted / Harpic Power Plus Marine Force Delisted

Cillit Bang odstraňovač odolných škvŕn – Marine

Cillit Bang WC odstraňovač odolných skvrn Marine

Cillit Bang WC Power Gel Manchas Difíciles

Harpic Désinfectant Marine Gel

Harpic Ontsmetter Marine Gel

Harpic Power Plus Marine

Harpic Power Plus Marine Force

Harpic Power Plus Marine Force Delisted

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Citrus Force

Cillit Bang Citrus Force / Harpic Power Plus Citrus Force

Cillit Bang Citrus Force Delisted

Cillit Bang Citrus Force Delisted / Harpic Power Plus Citrus Force Delisted

Cillit Bang WC odstraňovač vodného kameňa – Citrus

Cillit Bang WC odstraňovač vodního kamene Citrus

Cillit Bang WC Power Gel Antical

Harpic Désinfectant citron gel

Harpic Désinfectant Citron Gel

Harpic Ontsmettend Citroën Gel

Harpic Power Plus Citrus Force Delisted

Harpic Power Plus Citrus Fresh

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Power Plus 10X Tisztítás és Védelem Original

Cillit Bang WC Power Gel Original

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Original

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Original / Cillit Bang WC Power Gel Original / Sagrotan WC-Reiniger Original

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Bulgaria

Greece

Hungary

Latvia

Malta

Poland

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Power Plus 10X Tisztítás és Védelem Citrus

Cillit Bang WC Power Gel Citrus

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Citrus

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Citrus / Cillit Bang WC Power Gel Citrus

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Bulgaria

Greece

Hungary

Latvia

Malta

Poland

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Power Plus 10X Tisztítás és Védelem Tengeri fuvallat

Cillit Bang WC Power Gel Marine

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Marine Explosion

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Spring

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Bulgaria

Greece

Hungary

Latvia

Poland

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: