Národné asistenčné pracoviská

Národné asistenčné pracoviská boli zriadené ako miesta prvého kontaktu pri otázkach týkajúcich sa nariadení BPR, CLP a REACH. Poskytnú vám poradenstvo vo vašom jazyku a zohľadnia špecifické miestne podmienky, ktoré môžu mať význam z hľadiska správneho uplatňovania týchto nariadení. Kontaktné údaje sú uvedené ďalej.

Slovakia

BPR, CLP and REACH helpdesk
Ministry of Economy of the Slovak Republic
Centre for Chemical Substances and Preparations
Mlynske nivy 44/a,
827 15 Bratislava

 

Phone: +421 2 4854 4511
BPR, CLP and REACH website
Documents published by national authorities
Biocides
CLP
REACH

Zobraziť všetko »