REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Regulamentul privind produsele biocide [BPR, Regulamentul (UE) nr. 528/2012] vizează introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide destinate protejării oamenilor, animalelor, materialelor sau articolelor împotriva organismelor dăunătoare, precum dăunătorii sau bacteriile, prin acțiunea substanțelor active conținute de respectivele produse biocide. Acest regulament urmărește să îmbunătățească funcționarea pieței produselor biocide din UE, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a oamenilor și a mediului.

Regulamentul a fost adoptat la 22 mai 2012 și se aplică începând cu 1 septembrie 2013, cu o perioadă de tranziție în cazul anumitor dispoziții. Acesta abrogă Directiva privind produsele biocide (Directiva 98/8/CE).

Întreprinderile stabilite în afara UE nu intră sub incidența obligațiilor prevăzute de BPR, chiar dacă își exportă produsele în Uniunea Europeană. Responsabilitatea pentru îndeplinirea cerințelor BPR, cum ar fi aprobarea substanțelor active sau autorizarea produselor biocide, aparține, în principiu, importatorilor stabiliți în Uniunea Europeană.

Importatorii din UE pot recurge la furnizorii din afara UE și pot solicita informații care ar putea fi necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de reglementare. În calitate de furnizor non-UE, puteți continua să vă ajutați clienții (adică importatorii stabiliți în Uniunea Europeană), furnizând informații suficiente pentru ca aceștia să-și îndeplinească obligațiile de importatori în temeiul BPR. Ca un prim pas, este recomandabil să luați la cunoștință obligațiile relevante. Acest lucru implică, în principal, următoarele aspecte:

  • Toate produsele biocide trebuie să primească autorizație înainte de a putea fi introduse pe piață, iar substanțele active conținute de produsele biocide respective trebuie să fi fost aprobate în prealabil. Există totuși anumite excepții de a acest principiu. De exemplu, substanțele active din programul de revizuire și produsele biocide care conțin aceste substanțe active pot fi introduse pe piață în așteptarea deciziei finale de aprobare. De asemenea, sunt permise pe piață autorizări provizorii ale produselor pentru noile substanțe active care sunt încă în curs de evaluare.
  • BPR vizează armonizarea pieței la nivelul Uniunii, simplificarea aprobării substanțelor active și a autorizării produselor biocide și introducerea unor calendare pentru evaluările, avizele și deciziile la nivelul statelor membre. De asemenea, acesta promovează reducerea testării pe animale, prin introducerea punerii în comun a datelor și încurajarea utilizării unor metode alternative de testare.
  • La fel ca în directiva privind produsele biocide anterioară, aprobarea substanțelor active are loc la nivelul Uniunii, iar autorizarea ulterioară a produselor biocide se realizează la nivelul statelor membre. Această autorizare poate fi extinsă la alte state membre prin recunoaștere reciprocă. Cu toate acestea, BPR prevede și posibilitatea utilizării de către solicitanți a unui nou tip de autorizare la nivelul Uniunii (autorizația Uniunii).

 

Aprobarea substanțelor active

Substanțe active noi

Întreprinderile trebuie să solicite aprobarea unei substanțe active prin transmiterea unui dosar la ECHA. După validarea de către Agenție, autoritatea competentă de evaluare efectuează o verificare a integralității și o evaluare în termen de un an.

Substanțe active existente

Dispozițiile Regulamentului privind produsele biocide (BPR) se aplică și cererilor depuse în cadrul programului de examinare a substanțelor active, prevăzut de Directiva privind produsele biocide. Începând cu 1 ianuarie 2014, ECHA preia programul de la Direcția Generală Centrul Comun de Cercetare (DG JRC) din cadrul Comisiei Europene.

Substanțele care au fost comercializate până la 14 mai 2000 și care sunt evaluate în cadrul programului de examinare sunt denumite substanțe active existente.

Puteți găsi informații suplimentare în secțiunea cu Regulamentul privind produsele biocide.

 

Autorizarea produselor biocide

Toate produsele biocide trebuie autorizate înainte de a putea fi introduse pe piață. Întreprinderile pot alege între mai multe proceduri alternative, în funcție de produsul lor și de numărul de țări în care doresc să-l comercializeze.

Puteți găsi informații suplimentare în secțiunea Regulamentului privind produsele biocide.

 

Echivalența tehnică

Echivalența tehnică reprezintă similitudinea dintre două substanțe active din punct de vedere al compoziției chimice și al profilului de pericol ale acestora.

La evaluarea echivalenței tehnice, o substanță activă este comparată cu o substanță deja aprobată (substanță activă de referință) pentru a se stabili dacă cele două substanțe sunt echivalente.

Puteți găsi informații suplimentare în secțiunea Regulamentului privind produsele biocide.

 

Furnizori autorizați

BPR își propune să asigure repartizarea echitabilă a costurilor aferente evaluării substanțelor active. Prin urmare, producătorii și importatorii de substanțe active care nu au fost implicați în programul de examinare sau în cererea inițială pentru o substanță activă aprobată, dar care au introdus totuși această substanță activă pe piață, trebuie să contribuie la costuri.

Pe de altă parte, acestor întreprinderi li se oferă șanse egale de a achiziționa accesul la date. În acest scop, se aplică principiile partajării obligatorii a datelor.

Puteți găsi informații suplimentare în secțiunea Regulamentului privind produsele biocide.

 

Articolele tratate

BPR stabilește normele de utilizare a articolelor tratate cu unul sau mai multe produse biocide sau care încorporează în mod intenționat astfel de produse.

Potrivit BPR, articolele pot fi tratate numai cu produse biocide care conțin substanțe active aprobate în UE. Aceasta reprezintă o schimbare majoră față de BPD, în care articolele importate din țări terțe pot fi tratate cu substanțe neaprobate în UE, precum lemnul tratat cu arsenic.

De asemenea, întreprinderile trebuie să fie pregătite să ofere consumatorilor informații cu privire la tratarea cu biocide a articolului pe care îl comercializează. În cazul în care un consumator solicită informații despre un articol tratat, furnizorul trebuie să ofere astfel de informații gratuit, în termen de 45 de zile.

Puteți găsi informații suplimentare în secțiunea Regulamentului privind produsele biocide.