Produse chimice care fac obiectul PIC

Secțiunea despre produsele chimice care fac obiectul PIC cuprinde toate produsele chimice enumerate în anexele relevante ale Regulamentului PIC. Produsele chimice enumerate în anexa I partea 1 fac obiectul procedurii de notificare de export; produsele chimice enumerate în anexa I partea 2 fac obiectul procedurii de notificare de export și, pe lângă aceasta, întrunesc cerințele pentru procedura de notificare PIC. Produsele chimice enumerate în anexa I partea 3 fac obiectul întregii proceduri PIC, în temeiul Convenției de la Rotterdam.

În anexa V sunt enumerate produsele chimice și articolele a căror utilizare este interzisă în Uniunea Europeană și care nu se exportă. Produsele chimice și articolele enumerate în anexa V partea 1 fac obiectul interdicției la export și intră în categoria poluanților organici persistenți; în anexa V partea 2 sunt enumerate produsele chimice și articolele care fac obiectul interdicției la export și care nu sunt poluanți organici persistenți.

În plus, s-au identificat și alte produse chimice care sunt reglementate de Regulamentul PIC deoarece fac parte din grupele chimice care sunt enumerate în mod explicit în anexa I sau V. Deși nu sunt enumerate în mod explicit într-o anexă la Regulamentul PIC, aceste produse chimice sunt indicate cu caractere cursive.

Căutarea produselor chimice se poate realiza pe baza anexei sau a unei părți din anexa în care sunt enumerate, a numărului CE sau CAS, a denumirii chimice și a categoriei de utilizare. Căutarea se poate îmbunătăți utilizând mai multe filtre de căutare.

Anexa V partea 2

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)