Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Export Notifications

Export Notifications

Należy uprzednio zgłosić wywóz wszelkich chemikaliów, mieszanin lub artykułów zawierających co najmniej jedną substancję objętą PIC. Istnieje możliwość wyszukiwania powiadomień o wywozie według roku, państwa członkowskiego UE, z którego odbywa się wywóz, kraju, do którego następuje przywóz, nazwy substancji chemicznej i/lub mieszaniny oraz rodzaju chemikaliów. Zawężone wyniki wyszukiwania można uzyskać po wprowadzeniu kilku kryteriów wyszukiwania.

Your search for "417-680-3, 101463-69-8, Flufenoxuron" returned 69 results.

2019 Belgium Brazil Flufenoxuron Substance
2019 Belgium Japan Cascade Techn. Mixture
2019 Belgium Korea, Republic of Cascade Techn. Mixture
2019 Belgium Viet Nam Flufenoxuron Substance
2019 France Colombia CASCADE DC - Mixture
2019 France Ecuador CASCADE Mixture
2019 France Mexico CASCADE 100 CD NMP FREE Mixture
2019 France Taiwan CASCADE 100 G/L DC Mixture
2018 Belgium Brazil Flufenoxuron Substance
2018 Belgium Japan Cascade Techn. Mixture
2018 Belgium Korea, Republic of Cascade Techn. Mixture
2018 France Colombia CASCADE DC - Mixture
2018 France Ecuador CASCADE Mixture
2018 France Mexico CASCADE 100 CD NMP FREE Mixture
2018 France Taiwan CASCADE 100 G/L DC Mixture
2017 Belgium Brazil Flufenoxuron Substance
2017 Belgium Japan Cascade Techn. Mixture
2017 Belgium Korea, Republic of Cascade Techn. Mixture
2017 France Brazil CASCADE 100 Mixture
2017 France Colombia CASCADE DC - Mixture
2017 France Ecuador CASCADE DC Mixture
2017 France Mexico CASCADE 100 CD NMP FREE Mixture
2017 France Taiwan CASCADE 100 G/L DC Mixture
2017 Germany Brazil AP(1993) KG Cyclohexanon, N-Methyl-2-Pyrrolidon, Flufenoxur Mixture
2016 Belgium Brazil Flufenoxuron Substance
2016 Belgium Japan Flufenoxuron Substance
2016 France Colombia CASCADE DC - Mixture
2016 France Mexico CASCADE 100 CD NMP FREE Mixture
2016 France Taiwan CASCADE 100 G/L DC Mixture
2015 Belgium Brazil Flufenoxuron Substance
2015 Belgium Japan Flufenoxuron Substance
2015 France Bolivia, Plurinational State of CASCADE 100 DC - Mixture
2015 France China CASCADE 5DC Mixture
2015 France Colombia CASCADE 100 DC - Mixture
2015 France Mexico CASCADE 10 DC NMP FREE Mixture
2015 France Taiwan CASCADE 10 DC NMP FREE Mixture
2014 Belgium Brazil Flufenoxuron Substance
2014 Belgium Japan Flufenoxuron Substance
2014 France Bolivia, Plurinational State of CASCADE 100 DC - Mixture
2014 France China CASCADE 5DC Mixture
2014 France Colombia CASCADE 100 DC - Mixture
2014 France Costa Rica CASCADE 100 DC - Mixture
2014 France Kenya GEMMS, PACORD (NPE FREE) Mixture
2014 France Mexico CASCADE 10 DC NMP FREE Mixture
2014 France Taiwan CASCADE 10 DC NMP FREE Mixture
2014 Italy Chile TENOPA Mixture
2014 Italy Malaysia TENOPA Mixture
2014 Italy South Africa TENOPA Mixture
2013 Belgium Brazil Flufenoxuron Substance
2013 Belgium Indonesia Flufenoxuron Substance

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2