Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Sodium perborate Nr WE: 239-172-9 | Nr CAS: 15120-21-5
Perboric acid, sodium salt Nr WE: 234-390-0 | Nr CAS: 11138-47-9
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Nr WE: 243-816-4 | Nr CAS: 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-209-1 | Nr CAS: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-045-0 | Nr CAS: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated Nr WE: 500-024-6 | Nr CAS: 9016-45-9
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Nr WE: 230-770-5 | Nr CAS: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Nr WE: 248-743-1 | Nr CAS: 27942-27-4
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Nr WE: 687-833-9 | Nr CAS: 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Nr WE: 687-832-3 | Nr CAS: 1119449-37-4
Isononylphenol, ethoxylated Nr WE: 609-346-2 | Nr CAS: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-315-8 | Nr CAS: 127087-87-0
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Nr WE: 247-816-5 | Nr CAS: 26571-11-9
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
235-252-2
12141-20-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-203-2
307-55-1
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
235-380-9
12202-17-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-075-4
78-00-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
263-467-1
62229-08-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-363-3
11120-22-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-067-7
12065-90-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
215-235-6
1314-41-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
933-378-9
-
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-182-6
79-16-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-679-5
68-12-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride Nr WE: 243-072-0 | Nr CAS: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride Nr WE: 260-566-1 | Nr CAS: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride Nr WE: 256-356-4 | Nr CAS: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride Nr WE: 247-094-1 | Nr CAS: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2