Nieuwe werkzame stof

Bedrijven moeten verzoeken tot goedkeuring van een werkzame stof aanvragen door een dossier in te dienen bij ECHA. Nadat ECHA het verzoek heeft gevalideerd, voert de beoordelende bevoegde autoriteit binnen één jaar een volledigheidscontrole en een beoordeling uit.

Het resultaat van de evaluatie wordt doorgestuurd naar het Comité voor biociden van ECHA, dat binnen 270 dagen een advies opstelt. Het advies vormt de basis voor de besluitvorming van de Europese Commissie en de lidstaten. De goedkeuring van een werkzame stof wordt voor een bepaald aantal jaren toegekend, met een maximum van 10 jaar.

Een soortgelijke procedure wordt gevolgd voor de vernieuwing van de goedkeuring van een werkzame stof, waarbij, afhankelijk van het aantal nieuwe studies dat bij de vernieuwing beschikbaar is, onderscheid wordt gemaakt tussen een volledige beoordeling en een beperkte beoordeling. De aanvraag moet 550 dagen voordat de goedkeuring verloopt, bij ECHA worden ingediend.

De Biocidenverordening introduceert de criteria voor uitsluiting en vervanging als nieuwe elementen.