Richtsnoer over PIC

Het Richtsnoer dat beschikbaar is op de website is ontwikkeld in samenwerking met de Europese Commissie, aangewezen nationale instanties voor de PIC-verordening en erkende belanghebbenden, waaronder de industrie. Doel van dit document is de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 649/2012 (de PIC-verordening) te vergemakkelijken door een beschrijving te geven van goede praktijken over hoe aan de verplichtingen moet worden voldaan.

Dit document is vertaald in de officiële EU-talen. De vertalingen zijn via deze webpagina toegankelijk door gebruikmaking van het talenmenu rechts bovenaan.

Richtsnoer voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Referentienaam:
Richtsnoer over de PIC-verordening
Omschrijving:
Dit richtsnoer beschrijft specifieke bepalingen voor de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen conform de PIC-verordening.

Volledig pdf-document downloaden (07/03/2016)
Aanvullende informatie op de ECHA-website
Meer weten

Categories Display