Naar content
Naar content

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

(gepubliceerd in overeenstemming met artikel 59, lid 10, van de REACH-verordening)

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Opmerkingen:

  • Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als authentiek beschouwd. Bedrijven kunnen onmiddellijk wettelijke verplichtingen hebben zodra een stof is opgenomen in de kandidaatslijst op deze website. Dit geldt in het bijzonder voor verplichtingen op grond van de artikelen 7, 31 en 33 van de REACH-verordening.
  • Numerieke identificatoren: Elke stof in de kandidaatslijst betreft zowel de watervrije vormen als de hydraten. Het CAS-nummer in een item duidt doorgaans de watervrije vorm aan. Als gehydrateerde vormen van de stof met andere CAS-nummers worden geïdentificeerd, dan vallen deze toch binnen het bereik van het item.
  • Andere numerieke identificatoren: Voor de items met "-" in de kolommen EG-nummer en CAS-nummer, is — voor zover mogelijk — een niet-uitputtende lijst van EG- en/of CAS-inschrijvingsnummers opgenomen, die de stoffen of stofgroepen beschrijven, welke geacht worden binnen het bereik van het item voor de kandidaatslijst te vallen. Tot deze informatie hebt u toegang via de knop "Details" van het geselecteerde item.
Filter the list
Datum van opname:

Besluit IUCLID-gegevensset  
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EG-nr. : 293-901-5 | CAS-nr. : 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate EG-nr. : 222-883-3 | CAS-nr. : 3648-18-8
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EG-nr. : - | CAS-nr. : 3050-88-2
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EG-nr. : 701-028-2 | CAS-nr. : -
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite, tris(nonylphenyl) phosphite EG-nr. : -, 247-759-6 | CAS-nr. : 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EG-nr. : - | CAS-nr. : 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EG-nr. : - | CAS-nr. : 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr. : 269-511-6 | CAS-nr. : 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr. : 223-393-2 | CAS-nr. : 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid EG-nr. : 206-587-1 | CAS-nr. : 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EG-nr. : 206-400-3 | CAS-nr. : 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate EG-nr. : - | CAS-nr. : 3830-45-3
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EG-nr. : - | CAS-nr. : 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EG-nr. : 221-470-5 | CAS-nr. : 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
Phenol, heptyl derivs. EG-nr. : 276-743-1 | CAS-nr. : 72624-02-3
4-heptylphenol EG-nr. : 217-862-0 | CAS-nr. : 1987-50-4
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 30784-31-7
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 911371-06-7
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 854904-93-1
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 911371-07-8
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 71945-81-8
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 857629-71-1
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 861010-65-3
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 854904-92-0
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 6465-74-3
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 6863-24-7
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 6465-71-0
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 911370-98-4
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 102570-52-5
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 1139800-98-8
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 100532-36-3
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- EG-nr. : - | CAS-nr. : 1824346-00-0
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EG-nr. : 854-135-2 | CAS-nr. : 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol EG-nr. : 854-958-7 | CAS-nr. : 30784-32-8
Phenol, 4-tert-heptyl- EG-nr. : - | CAS-nr. : 288864-02-8
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 30784-27-1
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 37872-24-5
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 72861-06-4
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- EG-nr. : - | CAS-nr. : 33104-11-9
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid EG-nr. : 206-801-3 | CAS-nr. : 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr. : - | CAS-nr. : -, 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr. : - | CAS-nr. : -, 4149-60-4
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
show/hide
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EG-nr. : 271-094-0 | CAS-nr. : 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2