Naar content
Naar content

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

(gepubliceerd in overeenstemming met artikel 59, lid 10, van de REACH-verordening)

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Opmerkingen:

  • Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als authentiek beschouwd. Bedrijven kunnen onmiddellijk wettelijke verplichtingen hebben zodra een stof is opgenomen in de kandidaatslijst op deze website. Dit geldt in het bijzonder voor verplichtingen op grond van de artikelen 7, 31 en 33 van de REACH-verordening.
  • Numerieke identificatoren: Elke stof in de kandidaatslijst betreft zowel de watervrije vormen als de hydraten. Het CAS-nummer in een item duidt doorgaans de watervrije vorm aan. Als gehydrateerde vormen van de stof met andere CAS-nummers worden geïdentificeerd, dan vallen deze toch binnen het bereik van het item.
  • Andere numerieke identificatoren: Voor de items met "-" in de kolommen EG-nummer en CAS-nummer, is — voor zover mogelijk — een niet-uitputtende lijst van EG- en/of CAS-inschrijvingsnummers opgenomen, die de stoffen of stofgroepen beschrijven, welke geacht worden binnen het bereik van het item voor de kandidaatslijst te vallen. Tot deze informatie hebt u toegang via de knop "Details" van het geselecteerde item.
Filter the list
Datum van opname:

Besluit IUCLID-gegevensset  
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
200-280-6
56-55-3; 1718-53-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
233-710-6
10325-94-7; 10022-68-1
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-923-4
218-01-9; 1719-03-5
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
PFHxS
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EG-nr. : - | CAS-nr. : 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EG-nr. : 221-470-5 | CAS-nr. : 3108-42-7
Nonadecafluorodecanoic acid EG-nr. : 206-400-3 | CAS-nr. : 335-76-2
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr. : - | CAS-nr. : -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid EG-nr. : 206-801-3 | CAS-nr. : 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr. : - | CAS-nr. : -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EG-nr. : 271-094-0 | CAS-nr. : 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt EG-nr. : 234-390-0 | CAS-nr. : 11138-47-9
Sodium perborate EG-nr. : 239-172-9 | CAS-nr. : 15120-21-5
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2