Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

(gepubliceerd in overeenstemming met artikel 59, lid 10, van de REACH-verordening)

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Opmerkingen:

  • Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als authentiek beschouwd. Bedrijven kunnen onmiddellijk wettelijke verplichtingen hebben zodra een stof is opgenomen in de kandidaatslijst op deze website. Dit geldt in het bijzonder voor verplichtingen op grond van de artikelen 7, 31 en 33 van de REACH-verordening.
  • Numerieke identificatoren: Elke stof in de kandidaatslijst betreft zowel de watervrije vormen als de hydraten. Het CAS-nummer in een item duidt doorgaans de watervrije vorm aan. Als gehydrateerde vormen van de stof met andere CAS-nummers worden geïdentificeerd, dan vallen deze toch binnen het bereik van het item.
  • Andere numerieke identificatoren: Voor de items met "-" in de kolommen EG-nummer en CAS-nummer, is — voor zover mogelijk — een niet-uitputtende lijst van EG- en/of CAS-inschrijvingsnummers opgenomen, die de stoffen of stofgroepen beschrijven, welke geacht worden binnen het bereik van het item voor de kandidaatslijst te vallen. Tot deze informatie hebt u toegang via de knop "Details" van het geselecteerde item.
Filter the list
Datum van opname:

The List does not contain any Substances.
Besluit IUCLID-gegevensset  
202-716-0
98-95-3
17-dec-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-679-0
98-54-4
16-jul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-591-2
97-56-3
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16-dec-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-453-1
95-80-7
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-429-0
95-53-4
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-318-7
94-26-8
25-jun-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
213-103-2
924-42-5
10-jun-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
202-177-1
92-67-1
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
292-966-7
91031-62-8
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-027-5
90-94-8
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-963-1
90-04-0
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-861-7
88-85-7
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
287-476-5
85535-84-8
28-okt-2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-622-7
85-68-7
28-okt-2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-581-5
85-01-8
15-jan-2019
vPvB (Article 57e)
Details
284-032-2
84777-06-0
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-559-5
84-75-3
16-dec-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-557-4
84-74-2
28-okt-2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-553-2
84-69-5
13-jan-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27-jun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
212-658-8
838-88-0
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-329-4
81-15-2
28-okt-2008
vPvB (Article 57e)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-280-9
80-46-6
12-jan-2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12-jan-2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-182-6
79-16-3
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-173-7
79-06-1
30-mrt-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
201-167-4
79-01-6
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-075-4
78-00-2
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-222-0
7790-79-6
17-dec-2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-143-1
7789-09-5
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-142-6
7789-06-2
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-140-5
7789-00-6
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
232-064-2
7784-40-9
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-906-6
7778-50-9
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-904-5
7778-44-1
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-901-9
7778-39-4
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-889-5
7775-11-3
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
776297-69-9
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-846-0
7758-97-6
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.