Gwida dwar REACH

Il-lista ta' hawn taħt fiha d-Dokumenti ta' Gwida kollha disponibbli, jew li għad ikunu disponibbli, fuq dil-websajt. Dawn id-dokumenti ġew żviluppati bil-parteċipazzjoni ta' ħafna partijiet interessati (l-Industrija, Stati Membri u NGOs) fi ħdan proġetti mmexxija mill-Kummissjoni. L-għan ta' dawn id-dokumenti hu li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta' REACH billi jiddeskrivu l-prassi dwar kif jiġu ssodisfati l-obbligi.

Xi wħud minn dawn id-dokumenti ġew tradotti jew ser jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali tal-UE. Tista' taċċessa t-traduzzjonijiet minn din il-paġna web: uża l-menu tal-lingwi fir-rokna ta' fuq fil-lemin ta' din il-paġna.

Gwida għat-tħejjija ta' dossier ta' l-Anness XV dwar l-identifikazzjoni ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar l-identifikazzjoni ta' SVHC
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jiddeskrivi kif l-awtoritajiet (l-Awtoritajiet Kompetenti ta' l-Istati Membri jew l-Aġenzija) jistgħu jħejju dossier ta' l-Anness XV biex tiġi identifikata sustanza ta' tħassib serju ħafna.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ [EN] (12/02/2014)
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida dwar obbligi li jappartenu għal Riċerka u Żvilupp xjentifiċi (SR&D) u Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD)

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar PPORD
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jiddeskrivi dispożizzjonijiet speċifiċi taħt REACH għal sustanzi mmanifatturati, importati jew użati f'Riċerka u Żvilupp xjentifiċi u Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD).
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ (Aġġornati 28/11/2017 )
Gwida fil-qosor
niżżel dokument PDF  (21/11/2017)
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida dwar ir-rekwiżiti ta' Informazzjoni taħt REACH u Valutazzjonijiet tas-Sigurtà Kimika
Isem ta' referenza:
IR&CSA Guidance
Deskrizzjoni:
Din il-gwida tiddeskrivi r-rekwiżiti tal-informazzjoni fl-ambitu tar-Regolament REACH fir-rigward tal-proprjetajiet tas-sustanzi, l-espożizzjoni, l-użu u l-miżuri tal-immaniġġjar tar-riskji, fil-kuntest tal-valutazzjoni tas-sigurtà kimika..
 
Aktar
Gwida dwar ir-rekwiżiti għal sustanzi f'oġġetti

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar oġġetti
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jassisti produtturi u importaturi ta' oġġetti jagħrfu jekk għandhomx xi obbligi taħt REACH; b'mod partikolari b'rabta mar-reġistrazzjoni u n-notifika skond l-Artikolu 7, u b'rabta mal-komunikazzjoni fil-katina ta' provvista ta' oġġetti skond l-Artikolu 33.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ (19/10/2017)
Gwida fil-qosor
niżżel id-dokument PDF sħiħ
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida dwar reġistrazzjoni

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar reġistrazzjoni
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jiddeskrivi meta u kif tiġi rreġistrata sustanza taħt REACH.
 

niżżel id-dokument PDF sħiħ ( Aġġornati 08/02/2017 )
Gwida fil-qosor
niżżel id-dokument PDF sħiħ

Appendix for nanoforms
niżżel id-dokument PDF sħiħ ( 03/12/2019 )

Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Gwida dwar il-kompilazzjoni ta' skedi ta' dejta ta' sigurtà

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar folji ta' dejta ta' sigurtà
Aeskrizzjoni:
Din il-gwida tipprovdi informazzjoni dwar kwistjonijiet li għandhom jitqiesu fil-mili ta' Folja ta' Dejta ta' Sigurtà (SDS), id-dettalji tar-rekwiżiti għal informazzjoni li għandha tiġi inkluża f'kull Taqsima ta' SDS – b'mod partikolari id-dettalji tal-bidliet li jirriżultaw mir-reviżjonijiet differenti tal-Anness II ta' REACH u l-perjodi ta' tranżizzjoni għall-implimentazzjoni ta' dawn il-bidliet. Tagħti wkoll informazzjoni ġenerali dwar għal liema sustanzi u taħlitiet jenħtieġ li jiġu pprovduti SDSs u minn min.
 
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ (07/04/2021)
Gwida fil-qosor
niżżel id-dokument PDF sħiħ
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida dwar ir-rekwiżiti ta' Utenti Downstream

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar Utenti Downstream
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jiddeskrivi r-rwoli u l-obblgi ta' l-utenti downstream, u jiggwidhom dwar kif iħejju rwieħhom għall-implimentazzjoni ta' REACH.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ ( Aġġornati 21/10/2014 )
Gwida fil-qosor
niżżel id-dokument PDF sħiħ
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Dokument ta' Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta' ismijiet lis-sustanzi f'REACH u CLP
Isem ta' referenza:
Gwida dwar l-identifikazzjoni ta' sustanzi
Aeskrizzjoni:
Dan id-dokument jiddeskrivi kif sustanza għandha tingħata isem u tkun identifikata taħt REACH u CLP..
niżżel id-dokument PDF sħiħ (01/06/2017)
Gwida fil-qosor
niżżel id-dokument PDF sħiħ
Appendix for nanoforms
niżżel id-dokument PDF sħiħ (03/12/2019)

Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida għall-Anness V

 

Isem ta' referenza:
Gwida għall-Anness V
Deskrizzjoni:
Dan id-dokument jiddeskrivi l-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni skont l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament REACH.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ (28/11/2012)
Gwida għall-monomeri u l-polimeri

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar polimeri
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jiddeskrivi d-dispożizzjonijiet speċifiċi għall-polimeri u l-monomeri taħt REACH.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ ( Aġġornati 04/06/2012 )
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida dwar kondiviżjoni ta' data

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar kondiviżjoni ta' data
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jiddeskrivi l-mekkaniżmi ta' kondiviżjoni ta' data għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali u mhux gradwali taħt REACH. Dan jinkludi l-komunikazzjoni fi ħdan is-SIEF u gwida dwar il-kondiviżjoni ta' spejjeż. Dad-dokument jiddeskrivi wkoll il-kwistjonijiet ta' l-Informazzjoni Kummerċjali Kunfidenzjali u l-Liġi tal-Kompetizzjoni fil-kuntest ta' kondiviżjoni ta' data.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ (04/07/2017)
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Gwida dwar it-tħejjija ta' applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jiddeskrivi kif titħejja applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni u jipprovdi gwida dwar l-analiżi ta' l-alternattivi u pjan ta' sostituzzjoni. Dan jiddeskrivi wkoll kif terzi jistgħu jħejju u jibagħtu informazzjoni dwar alternattivi.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ ( Aġġornati 09/12/2011 )
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida dwar Analiżi Soċjo-Ekonomika – Awtorizzazzjoni

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar Analiżi Soċjo-Ekonomika- Awtorizzazzjoni
Deskrizzjoni:
Dan id-dokument jassisti lill-applikanti li jippreżentaw applikazzjoni għal awtorizzazzjoni sabiex jiġi preparat analiżi soċjo-ekonomiku.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ ( Aġġornati 09/12/2011 )
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida dwar reġistrazzjoni ta' sustanzi intermedji

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar sustanzi intermedji
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jiddeskrivi meta u kif jistgħu jintużaw id-dispożizzjonijiet speċifiċi għar-reġistrazzjoni ta' sustanzi intermedji taħt REACH.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ ( Aġġornati 07/03/2011 )
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar [PDF]
Gwida dwar il-komunikazzjoni ta' informazzjoni dwar ir-riskji u l-użu sigur ta' sustanzi kimiċi.
Isem ta' referenza:
Gwida dwar il-Komunikazzjoni tar-Riskji
Deskrizzjoni:
Dan id-dokument ta' gwida huwa maħsub biex jintuża prinċipalment mill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati Membri (MSCAs) meta jikkomunikaw dwar ir-riskji tas-sustanzi kimiċi, speċifikament fil-kuntest tar-Regolament REACH.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ [en] (12/2010)
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida fuq l-iskart u s-sustanzi miġbura

 

Isem ta' referenza:
Gwida fuq l-iskart u s-sustanzi miġbura
Deskrizzjoni:
Dan id-dokument jiddeskrivi taħt liema kondizzjonijiet l-entitajiet legali li jiġbru s-sustanzi mill-iskart jistgħu jibbenefikaw mill-eżenzjoni msemmija f'Artikolu 2(7)(d) tar-REACH u jelabora l-obbligi li tiġi skambjata l-informazzjoni fil-katina ta' forniment kif issuġġerit fit-titolu IV tar-REACH.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ (06/2010)
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Gwida dwar l-iddeterminar ta' prijoritajiet ta' valutazzjoni

 

Dan id-dokument ta' Gwida m'għadux fl-użu u tneħħa mill-websajt tal-ECHA. Ġie sostitwit b'informazzjoni attwali u aġġornata li hija disponibbli fil-paġni web tal-ECHA dwar l-Evalwazzjoni aċċessibbli direttament permezz tal-links li ġejjin: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation u http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Gwida dwar Valutazzjoni ta' Dossiers u Sustanzi

 

Dan id-dokument ta' Gwida m'għadux fl-użu u tneħħa mill-websajt tal-ECHA. Ġie sostitwit b'informazzjoni attwali u aġġornata li hija disponibbli fil-paġni web tal-ECHA dwar l-Evalwazzjoni aċċessibbli direttament permezz tal-links li ġejjin: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation u http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Gwida għat-tħejjija ta' dossier ta' l-Anness XV dwar restrizzjonijiet

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar l-Anness XV għal restrizzjonijiet
Deskrizzjoni:
Dad-dokument jiddeskrivi kif l-awtoritajiet (l-Awtoritajiet Kompetenti ta' l-Istati Membri jew l-Aġenzija fuq talba mill-Kummissjoni) jistgħu jħejju dossier ta' l-Anness XV biex jipproponu restrizzjoni taħt REACH.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ [EN] (06/2007)
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Gwida dwar Analiżi Soċjo-Ekonomika - Restrizzjonijiet

 

Isem ta' referenza:
Gwida dwar Analiżi Soċjo-Ekonomika- Restrizzjonijiet
Deskrizzjoni:
Dan id-dokument jassisti l-Awtoritajiet Kompetenti ta' l-Istat Membru u lill-Aġenzija (fuq talba mill-Kummissjoni) fil-preparazzjoni u l-użu ta' analiżi soċjo-ekonomiku meta jiġi żviluppat Anness XV – faxxiklu għar-Restrizzjoni. Barra minn hekk, dan jassisti lil partijiet interessati fil-preparazzjoni ta' analiżi soċjo-ekonomiku jew fil-provvediment ta' informazzjoni sabiex issir kontribuzzjoni għal tali faxxiklu.
 
niżżel id-dokument PDF sħiħ [EN] ( Aġġornati 05/2008 )
Addendum: Kalkolu tal-ispejjez ta' Konformità. [EN]
Informazzjoni addizzjonali fil-websajt tal-ECHA
Aktar

Categories Display