Id-dokumenti ta' gwida ghandhom l-ghan li jiffacilitaw l-implimentazzjoni tal-legizlazzjoni fil-mandat tal-ECHA bid- deskrizzjoni ta' prattika tajba dwar kif jigu ssodisfati l-obbligi. Dawn jigu zviluppati bil-partecipazzjoni ta' hafna partijiet interessati: l-industrija, l-Istati Membri u l-NGOs..

 

Dokumenti ta’ Gwida

Immaġni
Dawn id-dokumenti ġew żviluppati bil-parteċipazzjoni ta’ ħafna partijiet ikkonċernati: Industrija, Stati Membri u NGOs. L-għan ta’ dawn id-dokumenti huwa li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni fil-mandat tal-ECHA billi tiġi deskritta prattika tajba dwar kif jiġu ssodisfati l-obbligi.

 

Skedi Informattivi

Immaġni
Dawn id-dokumenti jipprovdu punti prinċipali speċifiċi dwar għażla tas-suġġetti prinċipali taħt ir-responsabbiltà tal-ECHA, inkluż il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi u għodod tal-IT fejn dawn il-punti mhumiex diġà koperti f’dokumenti ta’ gwida u manwali.

 

Gwidi Prattiċi

Immaġni
Dawn id-dokumenti jipprovdu informazzjoni prattika dwar ir-rekwiżiti ta' REACH, CLP u BPR u l-aqwa prattika dwar kif jiġu ssodisfati.

 

Gwida fil-qosor

Immaġni
L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) qiegħda tipproduċi serje ta’ verżjonijiet imqassra tad-Dokumenti ta’ Gwida ta’ REACH sabiex tagħmel id-Dokumenti ta’ Gwida korrespondenti ppubblikati mill-Aġenzija aktar aċċessibbli għall-industrija.

 

Tabella għall-proċedura ta’ konsultazzjoni

Immaġni
Ikkonsulta l-istadji diversi dwar l-aġġornament u l-iżvilupp ta’ Dokumenti ta’ Gwida.

 

Formats

Immaġni
L-industrija u l-awtoritajiet jistgħu jniżżlu l-mudelli hawnhekk biex jintużaw fil-kuntest ta’ REACH, CLP u BPR.