Statistiċi dwar l-użijiet downstream koperti mill-awtorizzazzjonijiet mogħtija

L-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni jistgħu jkopru użijiet ta’ sustanza partikolari mill-applikant, użijiet aktar ’il quddiem fil-katina tal-provvista, jew it-tnejn li huma.

Utenti downstream koperti minn awtorizzazzjoni mogħtija lil attur ‘il fuq fil-katina tal-provvista tagħhom għandhom jinnotifikaw lill-ECHA dwar l-użu tagħhom. Dan ir-rekwiżit huwa bbażat fuq l-Artikolu 66 ta’ REACH.

L-ECHA żżomm reġistru tan-notifiki ta’ utenti downstream u tgħaddi l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

Il-graff ta’ hawn taħt tagħti ħarsa ġenerali tan-notifiki kollha ta’ utenti downstream li ntlaqgħu s’issa. Għall-kompletezza, għas-sustanzi rispettivi huma ppreżentati wkoll l-awtorizzazzjonijiet mogħtija. L-ECHA ser taġġorna l-informazzjoni fuq bażi trimestrali.

Aktar dettalji dwar id-distribuzzjoni ġeografika tal-użijiet huma disponibbli taħt “Mapep u graffs”.

L-informazzjoni miġbura minn notifiki individwali hija ppreżentata taħt “Reġistru ta’ notifiki”.

L-informazzjoni pprovduta hija bbażata fuq notifiki li ntlaqgħu mill-utenti. Għalhekk, jistgħu jeżistu ineżattezzi. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-avviż legali tal-ECHA għal aktar informazzjoni.

Sfond:

L-awtorizzazzjonijet għall-użu ta’ SVHCs jistgħu jingħataw jekk l-applikant ikun jista’ juri li r-riskju mill-użu tas-sustanza jiġi kkontrollat b’mod adegwat, jew li l-benefiċċji soċjoekonomiċi jkunu akbar mir-riskji u li ma jkun hemm l-ebda alternattiva xierqa. L-awtorizzazzjonijiet kollha huma soġġetti għal perjodu ta’ reviżjoni ta’ żmien limitat. Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni għandha l-għan li l-SVHCs jiġu sostitwiti progressivament minn sustanzi jew minn teknoloġiji inqas perikolużi jekk ikun hemm disponibbli alternattivi teknikament u ekonomikament fattibbli. Għal aktar informazzjoni dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni, segwi l-links disponibbli fuq din il-paġna.

Għal aktar informazzjoni dwar il-verżjoni pubblika tar-reġistru ta’ notifiki u l-għanijiet tiegħu, ara ‘Information from downstream user notifications made public by ECHA’ (“Informazzjoni minn notifiki ta’ utenti downstream li saret pubblika mill-ECHA”).

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 15 6 21
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 176 4 180
Lead chromate molybdate sulphate red 158 4 162
Trichloroethylene (TCE) 231 20 251
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Sodium chromate 1 2 3
Potassium chromate 1 2 3
Total 599 120 719
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
[PDF]

 

In-numru ta’ notifiki ta’ utenti downstream jingħadd kif ġej:

  • Kull użu għal kull sit jingħadd bħala notifika separata, u jiġi rrappurtat in-numru totali ta’ notifiki attivi (użijiet). Għalhekk, jekk hemm erba’ użijiet għal sustanza f’sit wieħed, u tliet użijiet (l-istess jew differenti) f’sit ieħor, dan jingħadd bħala seba’ notifiki.
  • Jekk l-ECHA sussegwentement tirċievi aġġornament ta’ notifika li juri li s-sustanza m’għadhiex tintuża f’sit (użu li twaqqaf jew li ġie sostitut), in-numru ta’ użijiet f’dak is-sit ser jitnaqqas min-numru totali attwali ta’ notifiki.
  • L-użijiet li l-perjodu ta’ reviżjoni tal-awtorizzazzjoni tagħhom skada, u li l-ebda rapport ta’ reviżjoni ma jkun ġie ppreżentat, jitnaqqsu mill-għadd (dan japplika wkoll għall-użijiet ta’ detenturi tal-awtorizzazzjoni).

Nota: L-istatistiċi ppubblikati qabel Ġunju 2018 fihom xi ineżattezzi minħabba żball fl-algoritmu tal-għadd. Sa Ġunju 2018, żbalji ta’ perjodi preċedenti ġew ikkoreġuti retrospettivament għad-data kollha. Il-korrezzjoni affettwat prinċipalment l-għadd tas-sustanza HBCDD u, sa punt inqas, dak ta’ sustanzi oħra.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)