Uża l-mapep

Il-kunċett tal-mappa ta’ użu huwa żviluppat biex itejjeb il-kwalità tal-informazzjoni dwar l-użu u l-kundizzjonijiet tal-użu kkomunikati fil-katina tal-provvista u l-effiċjenza ta’ dan il-proċess ta’ komunikazzjoni.

Tipikament, il-mapep ta᾿ użu jiġu ġġenerati minn organizzazzjonijiet settorjali tal-utent downstream billi tinġabar informazzjoni dwar l-użi u l-kundizzjonijiet tal-użu ta᾿ sustanzi kimiċi fis-settur tagħhom b᾿mod armonizzat u strutturat. Għal dan l-għan, ġie żviluppat il-“pakkett tal-mappa ta’ użu” skont il-Pjan Direzzjonali tas-CSR/ES.

Is-setturi joħolqu mapep ta’ użu billi jużaw il-mudelli mill-pakkett tal-mappa ta’ użu għall-informazzjoni meħtieġa sabiex iwettqu valutazzjonijiet ta’ esponiment bħad-deskrizzjoni tal-użu u l-kundizzjonijiet tal-użu.

Ir-reġistranti jużaw il-mapep ta’ użu disponibbli żviluppati mis-setturi tal-utent downstream sabiex jippreparaw il-valutazzjonijiet dwar is-sigurtà kimika tagħhom skont REACH li jirriflettu informazzjoni relevanti u realistika dwar l-użu u l-kundizzjonijiet tal-użu.

Min jibbenefika mill-mapep ta’ użu?

Ir-reġistranti jibbenefikaw mill-mapep ta’ użu. Dawn jagħtuhom:

  • informazzjoni dwar l-użu u l-kundizzjonijiet tal-użu li tgħinhom iwettqu l-valutazzjonijiet dwar is-sigurtà kimika (CSAs)
  • informazzjoni direttament mis-setturi tal-utent downstream, sabiex is-CSA tista’ tkun ibbażata fuq kundizzjonijiet tal-użu realistiċi li huma rappreżentattivi tas-settur
  • mod effettiv kif tinkiseb informazzjoni dwar l-użu minn setturi tal-utent downstream

L-utenti downstream jibbenefikaw mill-mapep ta’ użu. Dawn jagħtuhom:

  • xenarji ta’ esponiment realistiċi u utli għall-komunikazzjoni ġġenerata minn fornituri bbażata fuq mapep ta’ użu
  • informazzjoni armonizzata u konsistenti fil-livell settorjali li tagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji biex jipproċessaw ix-xenarji ta’ esponiment li jirċievu mill-fornituri kollha
  • probabbiltà aħjar li r-reġistranti se jkopru l-użu fir-reġistrazzjonijiet tagħhom sal-2018 u fi kwalunkwe aġġornament tad-dossier tagħhom

Fejn nista' nsib informazzjoni addizzjonali?

Skopri aktar din il-paġna web:

  • it-tieni tab Mudelli u sottomissjoni fiha l-mudelli kollha meħtieġa għas-setturi sabiex jippreparaw mapep ta’ użu bi spjegazzjoni dwar kif jaħdmu flimkien. F’din it-tab hemm ukoll link għall-formola web sabiex iżżid mapep ta’ użu fil-librerija.
  • it-tielet tab Librerija tal-mapep ta’ użu hija s-sors ċentrali għall-Mapep ta’ użu żviluppati minn assoċjazzjonijiet settorjali.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)