Każijiet fejn l-ECHA hija l-imputat jew l-intervenjent

Każijiet fejn l-ECHA hija l-imputat jew l-intervenjent

Każijiet fejn l-ECHA hija l-imputat jew l-intervenjent

Din it-tabella tinkludi l-każijiet kollha tal-qorti li ngħalqu b'deċiżjoni li l-ECHA kienet tagħmel parti minnhom. Partijiet interessati jistgħu faċilment jirreferu għal deċiżjonijiet li jistgħu jkunu rilevanti għalihom fil-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet ewlenin tal-ECHA (fost l-oħrajn REACH u CLP). Għal xi wħud mill-każijiet, jista' jkun hemm appell pendenti jew renvoi, li huma elenkati wkoll fit-tabella. It-tabella ma turix każijiet ta' persunal jew akkwist.

Il-każijiet magħluqa tal-qorti ġew klassifikati fi tmien kategoriji:

  1. Lista ta' Kandidati REACH: każijiet relatati mal-identifikazzjoni ta' sustanza li hija ta’ tħassib serju ħafna;
  2. Reġistrazzjoni REACH: każijiet relatati mal-preżentazzjoni konġunta tal-obbligu tad-data;
  3. Awtorizzazzjoni REACH: każijiet relatati mal-inklużjoni ta' sustanza fil-Lista ta' Awtorizzazzjoni (Anness XIV) u applikazzjonijiet tal-awtorizzazzjoni;
  4. Valutazzjoni REACH: każijiet fejn l-ECHA talbet informazzjoni minn reġistrant skont il-proċedura ta' valutazzjoni (Artikoli 40, 41 jew 46 ta' REACH);
  5. CLH: każijiet li jikkonċernaw l-armonizzazzjoni ta' klassifikazzjoni ta' sustanza;
  6. Bijoċidi: każijiet li jikkonċernaw bijoċidi;
  7. ATD: każijiet relatati ma' talbiet għal aċċess għad-dokumenti;
  8. Daqs tal-kumpanija: każijiet relatati mal-verifikazzjoni tad-daqs tal-kumpanija u bidliet relatati. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

 

EU Privacy Disclaimer

Dan is-sit web juża l-cookies biex jiżgura li jkollok l-aqwa esperjenza fuq is-siti web tagħna.