Valstu palīdzības dienesti

Valstu palīdzības dienesti ir izveidoti kā pirmais solis saziņai par jautājumiem, kas saistīti ar BPR, CLP un REACH regulu. Tie var sniegt padomus jūsu valodā un pārzina vietējus nosacījumus, kas, iespējams, attiecas uz pareizu šo regulu īstenošanu. Turpmāk sniegta šo dienestu kontaktinformācija.