Uzsākot darbību

Lielākā daļa uzņēmumu ķimikālijas izmanto tādā vai citādā veidā. Tās ir nozīmīgas mūsu dzīvesveidam vai ekonomikai, taču darbā ar tām jāievēro drošums, lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi. 

Visā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), kas aptver ES dalībvalstis, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, uz ķimikāliju ražošanu, piegādi un drošu lietošanu attiecas vienādi standarti. Šie standarti uzņēmumiem ir jāievēro neatkarīgi no to vietas piegādes ķēdē un izstrādājumiem, ko tie ražo, importē, eksportē vai lieto.

Tas nozīmē, ka tiesību akti, visticamāk, zināmā mērā attiecas arī uz Jūsu uzņēmumu. Tie

  • aptver visas nozares, kas ražo, importē, izplata vai lieto ķimikālijas kā izejvielas vai gatavus izstrādājumus (ne tikai ķīmijas nozari);
  • attiecas uz Jums neatkarīgi no uzņēmuma lieluma;
  • paredz Jums atbildību par vielu, kuras Jūs izlaižat tirgū vai izmantojat, drošu lietošanu;
  • nosaka pienākumu ikvienam piegādes ķēdes dalībniekam paziņot informāciju par ķimikāliju drošu lietošanu;
  • paredz patērētājiem tiesības uzdot jautājumus par ļoti lielas bažas izraisošām vielām Jūsu izstrādājumos.

Jūsu rīcība ir atkarīga no to preču veida, kurus Jūs laižat tirgū vai lietojat:

  • pašas vielas, tostarp metāli;
  • maisījumi; vai
  • izstrādājumi.

Ja Jūs laižat tirgū bīstamas preces, Jums ir pienākums ievērot papildu prasības. 

Ja Jūs to iepriekš nezinājāt, sāciet šeit iepazīšanos ar šīm prasībām. Vispirms jānoskaidro Jūsu nozīme piegādes ķēdē attiecībā uz katru preci un pēc tam jāpārbauda, kādi ir Jūsu pienākumi. Vienam uzņēmumam var būt vairāk nekā viena nozīme piegādes ķēdē.


 

Attēls

 

Attēls

 

Attēls

 

Attēls

 

Attēls

 

Attēls

 

Attēls

 

Attēls

 

Vai attiecas atbrīvojumi?

Image