Progress in evaluation in 2021

Az értékelés eredményei 2020-ban Másolat 1

Az ECHA a REACH-rendelet 54. cikkével összhangban jelentést tesz a dokumentációk és az anyagok értékelése terén 2021-ban elért előrehaladásról. 

Az értékelés terén elért eredmények 2020 – fülek Másolat 2

Az értékelés terén elért eredmények 2021 – 1

2021 során 70 anyaggal kapcsolatban történt előrelépés. Az értékelés 31 anyagra vonatkozóan befejeződött, vagyis ennyi anyagra vonatkozóan került közzétételre honlapunkon az értékelő tagállamoktól kapott végső jelentés. Ezen anyagok közül 23 esetében javasoltak a hatóságok további kockázatkezelési intézkedéseket, míg 8 anyag esetében már megtették a szükséges intézkedéseket (vagy nem voltak szükséges intézkedések).

Az értékelő tagállamok 14 új anyagra vonatkozóan végezték el az értékelést, ami 8 határozattervezethez és 6 következtetéshez vezetett. A nyomon követési értékelés eredményeként további 2 határozattervezetet küldtek ki.

Progress in substance evaluation 2021 - graph 4