Korlátozásokkal kapcsolatos eljárás

Lefelé görgetés

A KORLÁTOZÁSI FOLYAMAT MEGKEZDÉSE

A korlátozási folyamat ötféle módon kezdeményezhető:

  • A tagállam megkezdi egy korlátozásra vonatkozó dokumentáció készítését.
  • Az Európai Bizottság felkéri az ECHA-t, hogy készítsen korlátozásra vonatkozó dokumentációt.
  • Az ECHA saját kezdeményezése keretében korlátozásra vonatkozó dokumentációt készít az engedélyezési jegyzéken szereplő valamely anyagra nézve, amelyről úgy találja, hogy annak árucikkekben történő felhasználása nem megfelelően ellenőrzött. További információ
  • Ha sürgős intézkedés szükséges a REACH értelmében, van egy védzáradék, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ideiglenes intézkedéseket tegyenek az emberi egészség és a környezet védelme érdekében. A tagállam korlátozásra vonatkozó dokumentációt készít, ha a Bizottság engedélyezi ezeket az intézkedéseket. További információ
  • Az Európai Bizottság az ECHA bevonása nélkül javasol korlátozást az önmagukban, keverékben vagy árucikkben előforduló rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagok esetében. További információ

KORLÁTOZÁSI JAVASLAT BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

Valamely tagállam, a Bizottság vagy az ECHA úgy ítélheti meg, hogy egy anyag kockázatot jelent az emberi egészségre vagy a környezetre. Ebben az esetben előkészítő munkát végeznek a probléma kivizsgálása érdekében.

További információ Az ECHA korlátozásokkal kapcsolatos tevékenységei

Ha a tagállam, a Bizottság vagy az ECHA arra a következtetésre jut, hogy a korlátozás a legjobb megoldás, akkor 12 hónappal a dokumentáció benyújtása előtt be kell jelentenie a korlátozásra vonatkozó dokumentáció elkészítése iránti szándékát.

Ha a védzáradékot alkalmazzák, akkor a tagállamoknak a Bizottság döntésétől számított három hónapon belül be kell nyújtaniuk a korlátozásra vonatkozó dokumentációt.

Az ECHA konkrét időtartamot határoz meg a korlátozási javaslatok benyújtására, hogy hatékony tervet alakíthasson ki bizottságainak munkájához. Az ECHA kapcsolatba lép a bejelentővel, és tájékoztatja arról, hogy milyen támogatás nyújtható.

További információ

SZÁNDÉKOK JEGYZÉKE

Az ECHA nyilvános jegyzéket vezet a szándékokról (Registry of Intentions – RoI), amely jelzi, amikor új korlátozásra vonatkozó anyagot terveznek benyújtani az ECHA-hoz egy konkrét anyag tekintetében. További információ

Ez lehetővé teszi az érdekelt felek – állampolgárok, szervezetek, vállalatok és hatóságok – számára, hogy felkészüljenek a korlátozási eljárás során tartandó konzultációkra, és közreműködjenek bennük.

A nyilvános tevékenységek koordinációs eszköze (PACT) áttekintést nyújt a hatóságok által a REACH és a CLP értelmében végzett tevékenységekről a konkrét anyagok vonatkozásában.

További információ

A KORLÁTOZÁSRA VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE

A korlátozásra vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell a veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos információkat, az alternatívákra vonatkozóan rendelkezésre álló információkat és az uniós szintű korlátozás indokolását.

Be kell mutatnia, hogy a korlátozás a legmegfelelőbb kockázatkezelési intézkedés az azonosított kockázatok kezelésére. A társadalmi-gazdasági hatások elemzését is tartalmazhatja.

Az ECHA és más tagállamok támogatást nyújthatnak a dokumentációt benyújtó tagállamnak a korlátozásra vonatkozó dokumentáció készítése során. Az ECHA észrevételek és bizonyítékok benyújtására irányuló felhívást is indíthat, vagy ilyet közzétehet a tagállam nevében.

További információ Véleményezési és bizonyítási felhívások

Benyújtás és megfelelőségi ellenőrzés

A tagállamok és az ECHA ugyanazon a webes felületen nyújthatják be a korlátozásra vonatkozó dokumentációjukat, amelyen a szándékot bejelentették. A korlátozásról szóló, nyilvánosságra hozható jelentést azonnal közzéteszik, amint az ECHA megkapja azt, hogy az érdekelt feleknek több idejük legyen felkészülni a konzultációra.

A benyújtástól számított 30 napon belül az ECHA kockázatértékelési bizottsága (RAC) és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága (SEAC) ellenőrzi, hogy a korlátozásra vonatkozóan benyújtott dokumentáció megfelel-e a REACH követelményeinek. Ha igen, akkor konzultációt indítanak a korlátozásról szóló jelentésről.

Az ECHA tudományos, technikai és szabályozási támogatást nyújt a bizottságoknak a folyamat során.