Progress in evaluation in 2021

Az ECHA a REACH-rendelet 54. cikkével összhangban jelentést tesz a dokumentációk és az anyagok értékelése terén 2021-ban elért előrehaladásról. 

Az értékelés nyomon követése, 2021 - 1

Az ECHA a határozataira válaszul beérkező új információkat átvizsgálja, hogy meggyőződjön arról, hogy teljesítették-e a kéréseket és tisztázták-e a veszélyt vagy kockázatot, valamint hogy feltárja azokat az eseteket, amikor további szabályozási intézkedésekre lehet szükség.

A dokumentációk értékelésének nyomonkövetése

2021-ban 307 anyag jutott el a dokumentáció értékelésének nyomon követési szakaszába. A folyamat 210 anyag esetében zárult le.

148 anyag esetében a regisztrálók a megadott határidőn belül benyújtották a kért információkat. 44 anyagot azonosítottak, amelyeknél harmonizált osztályozásra és címkézésre volt szükség. Egy anyag esetén további vizsgálatokra volt szükség annak perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonságaira vonatkozóan.

132 anyagra vonatkozó 136 nyomon követési értékelést terjesztettek a nemzeti végrehajtó hatóságok elé, mivel a regisztrálók nem nyújtották be időben a kért információkat.

A végrehajtási intézkedéseket követően a regisztrálók 56 esetben nyújtották be a szükséges információkat. Az alábbi táblázat nem tünteti fel külön értékelésként azokat az értékeléseket, amelyeket azt követően végeztek el, hogy az adott ügyet a nemzeti végrehajtó hatóságok elé terjesztették, mivel ezeket az eredeti értékelés részének tekintik.

A dokumentációk értékelését követő intézkedések tárgyát képező anyagok száma és eredménye

evaluation follow-up 2021 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 71 28 85 2 37 CLH
Compliance check decisions 77 28 135 4 7 CLH,
1 PBT
Total 148 56 220 6 44 CLH,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

Az értékelés nyomon követése, 2021 - 3

Az anyagok értékelésének nyomon követése

2021 során 6 anyagot értékeltek. Az értékelést végző tagállami illetékes hatóság 1 anyag esetében további információkat kért, mivel a benyújtott információk nem tisztázták a kezdeti kockázatokat, vagy további aggályokat vetettek fel.

A fennmaradó 5 anyag esetében a hatóságok úgy találták, hogy a rendelkezésre álló információk elegendőek az aggályok tisztázásához, és le tudták vonni a következtetést, hogy szükség van-e további szabályozási intézkedésre.

Következtetések

Az értékelést végző tagállami illetékes hatóság a következő szabályozási intézkedések közül javasolhat egyet vagy többet a kockázatok kezelésére:

  • a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító, légzőszervi szenzibilizáló vagy egyéb szempontból aggályos, például a vízi környezetre veszélyes anyagok harmonizált osztályozása és címkézése;
  • különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC-ként) történő azonosítás
  • az anyag korlátozása; vagy
  • a REACH-rendelet alkalmazási körén túlmutató intézkedések, például az egész EU-ra kiterjedően munkahelyi expozíciós határértékek, nemzeti intézkedések vagy önkéntes iparági fellépések.

Az anyagokra vonatkozó lezárt értékelések összefoglalása, amennyiben további szabályozási intézkedéseket javasoltak

evaluation follow-up 2021 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
203-868-0 DE
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
200-237-1 IT
247-979-2 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 203-090-1 FI
203-868-0 DE
206-022-9 BE
Identification as an SVHC 203-868-0 DE
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 401-850-9 BE
Sensitisation Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
243-001-3 DE
200-237-1 IT
203-002-1 FR
202-859-9 DE
204-616-2 IT
212-782-2 FR
247-979-2 DK
Other EU-wide regulatory risk management measures 248-666-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
202-859-9 DE
203-002-1 FR
212-782-2 FR
231-545-4 NL
200-237-1 IT
204-616-2 IT
Restriction Confidential DE
203-632-7 DK
700-323-3 DE
480-310-4 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 203-396-5 DE
202-422-2 DE
203-576-3 DE
202-859-9 DE
203-868-0 DE
To be confirmed* 809-930-9 NL
204-317-7 FR

* A need for further regulatory action(s) at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory action(s).
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.