Progress in evaluation in 2021

Az értékelés eredményei 2020-ban Másolat 1

Az ECHA a REACH-rendelet 54. cikkével összhangban jelentést tesz a dokumentációk és az anyagok értékelése terén 2021-ban elért előrehaladásról. 

Az értékelés terén elért eredmények 2020 – fülek Másolat 2

Az dokumentációértékelés terén elért eredmények 2021 – 1

A megfelelőség ellenőrzése terén elért eredmények

2021-ben az ECHA folytatta tevékenységét a szerkezetileg rokon anyagok csoportonkénti szűrésével kapcsolatban: 574 olyan anyagot vizsgáltak meg, amelyek esetén évi 100 tonnát meghaladó kibocsátást regisztráltak. Ezek közül az ECHA 152 anyagot választott ki a megfelelőség ellenőrzése céljából, amelyek 38 csoportot képviseltek.

Fontos veszélyességi adatokat kértek az emberi egészséggel és a környezetvédelmi veszélyekkel kapcsolatos aggályok tisztázása érdekében, beleértve a reprodukciót befolyásoló és genetikai mutációkat okozó veszélyeket is.
2021 során az Ügynökség folytatta azon dokumentációk megfelelőségének ellenőrzését, amelyek esetében a regisztrálók lemondtak a közös benyújtásról, ehelyett külön nyújtották be saját információikat. Ezen dokumentációk ellenőrzése hozzájárul az egyenlő versenyfeltételek biztosításához, és támogatja a belső piac működését. Az Ügynökség a közös benyújtásról lemondó vállalatok által benyújtott 12, 10 anyagot lefedő dokumentáció esetében ellenőrizte a megfelelőséget. Következésképpen 9 anyagra vonatkozóan 11 határozattervezetet küldtek ki.

A 2021-es év során az ECHA 300 teljes megfelelőségi ellenőrzést hajtott végre, amelyek 288 egyedi anyagra terjedtek ki. A teljes körű ellenőrzések a potenciálisan aggodalomra okot adó anyagok vagy anyagcsoportok vonatkozó magasabb szintű veszélyességi végpontjainak vizsgálatára összpontosítottak, főként a magasabb mennyiségi tartományokban. Emellett az ECHA 71 célzott megfelelőségi ellenőrzést végzett, amelyek eredménye összesen 371, több mint 2100 regisztrálási dokumentációra kiterjedő és 341 egyedi anyagra vonatkozó ellenőrzés volt.

A dokumentációk értékelésének eredményei 2021-ben

Lezárt értékelések:
Az ECHA 300 teljes körű megfelelőség-ellenőrzést és 227 vizsgálati javaslatra vonatkozó ellenőrzést végzett, összesen 489 egyedi anyagra kiterjedően. Az ECHA 467 határozattervezetet adott ki: 280-at a fent említett megfelelőség-ellenőrzésre, 187-et pedig a vizsgálati javaslatok ellenőrzésére vonatkozóan. A regisztrációk megfelelőség ellenőrzése céljából való kiválasztása elsődlegesen a potenciális veszélyességgel vagy az expozíción alapuló kockázattal kapcsolatosan aggályokat keltő anyagok csoportjain alapult.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1