Razumijevanje direktive o vodi za piće

Svrha je revidirane Direktive o vodi za piće zaštititi građane i okoliš od štetnih učinaka zagađene vode za piće i poboljšati pristup vodi za piće. Stupila je na snagu 12. siječnja 2021. nakon revizije izvorne Direktive o vodi za piće iz 1998.

Direktivom se na razini cijelog EU-a uvode minimalni zahtjevi za materijale koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju. Tim se usklađivanjem doprinosi postizanju ujednačene razine zaštite zdravlja svih građana Unije i poboljšava funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

U članku 11. revidirane Direktive naveden je okvir za minimalne higijenske zahtjeve za materijale koji dolaze u dodir s vodom za piće. ECHA će podržati Europsku komisiju u njezinu radu na sljedeći način:

  • izradit će europske pozitivne popise ulaznih sirovina, smjesa ili sastojaka odobrenih za upotrebu u izradi materijala u dodiru s vodom za piće
  • izradit će metodologije procjene rizika i utvrditi uvjete u pogledu informacija za potrebe preispitivanja ulaznih sirovina, smjesa ili sastojaka koji bi se mogli uvrstiti na pozitivne popise
  • utvrdit će administrativne postupke za ažuriranje pozitivnih popisa.

Nakon objave pozitivnih popisa ECHA će voditi računa o njihovoj ažurnosti dodavanjem novih stavki ili izmjenom i uklanjanjem postojećih.

Vremenski raspored

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032