Razvrstavanje mješavina

Razvrstavanje mješavina


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Jeste li uvoznik ili formulator smjesa na području Europske unije / Europskog ekonomskog prostora?

Ako je Vaš odgovor da, tada ste u skladu s Uredbom CLP odgovorni za razvrstavanje, označivanje i pakiranje smjesa koje stavljate na tržište (to jest, smjesa koje uvozite na područje Europske unije / Europskog ekonomskog prostora ili ih pripravljate za daljnju opskrbu). Morate biti upoznati s opasnostima smjese koju uvozite ili pripravljate te o njima obavijestiti subjekte u svom lancu opskrbe.

Distributeri smjesa također imaju obvezu prema Uredbi CLP da, na primjer, naljepnica i ambalaža budu u skladu s Uredbom CLP.

Opširniji opis uloga i obveza koji proizlaze iz Uredbe CLP nalazi se u drugom odjeljku Uvodnih smjernica o Uredbi CLP. 

Objašnjenje Vaših zadaća

Na sljedećim stranicama navedena su objašnjenja za one koji razvrstavaju smjese kako bi zadovoljili zahtjeve Uredbe CLP.. Informacije o označivanju i pakiranju mogu se pronaći u Smjernicama o označivanju i pakiranju.

Navedeni podaci uglavnom se temelje na Smjernicama Europske agencije za kemikalije o primjeni kriterija Uredbe CLP i Smjernicama o označivanju i pakiranjuza koje su navedene i odgovarajuće poveznice. Preporučujemo da pročitate sadržaj ovih mrežnih stranica te prvi dio, posebice odjeljak 1.6. o smjesama, Smjernica o primjeni kriterija Uredbe CLP..

Osim toga, navedene su i poveznice na druge korisne izvore.

Prije nego što započnete s postupkom razvrstavanja, preporučujemo da pažljivo razmotrite imate li dovoljno stručno osoblje koje može obaviti postupak razvrstavanja Vaših smjesa ili Vam je potrebna pomoć vanjskih stručnjaka posebice ako je Vaša smjesa složena.

Softverski sustavi mogu Vam uvelike pomoći kako biste ispunili svoju obvezu razvrstavanja i označivanja smjese te izradili sigurnosno-tehnički list (SDS), komercijalno razvrstavanje i označivanje. Imajte u vidu da ste Vi odgovorni za razvrstavanje smjese čak i ako koristite softver ili pomoć vanjskih stručnjaka.

Razvrstavanje mješavina