Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Više informacija o odgovornostima daljnjih korisnika

Više informacija o odgovornostima daljnjih korisnika

Kad daljnji korisnici prime prošireni STL za tvar ili smjesu, trebaju utvrditi je li njihova uporaba obuhvaćena scenarijima izloženosti ili informacijama o sigurnoj uporabi smjese koji se nalaze u prilogu STL-a. Formulatori također moraju uzeti u obzir predvidivu uporabu svojih smjesa koje upotrebljavaju njihovi korisnici.

Kako bi provjerili obuhvaćaju li scenariji njihovu uporabu daljnji korisnici trebaju:

  1. prikupiti informacije o načinu uporabe tvari
  2. utvrditi odgovaraju li stvarna uporaba i uvjeti uporabe zahtjevima opisanima u scenarijima izloženosti koje su primili.

Ako scenariji obuhvaćaju uporabu, daljnji korisnici trebaju dokumentirati provjeru i, prema potrebi, dostaviti relevantne informacije o sigurnoj uporabi svojim korisnicima. Ako scenariji ne obuhvaćaju uporabu, daljnji korisnici imaju nekoliko mogućnosti:

  • provesti uvjete uporabe opisane u scenariju izloženosti koji su primili;
  • obavijestiti svojeg dobavljača o uporabi i zatražiti ažuriranje scenarija izloženosti;
  • tvar zamijeniti drugačijom tvari za koju nije potreban scenarij izloženosti ili za koju postoje scenariji izloženosti koji obuhvaćaju njezine uvjete uporabe. Umjesto toga, postupak se može zamijeniti postupkom koji ne zahtjeva uporabu tvari;
  • pronaći drugog dobavljača koji osigurava tvar ili smjesu čiji scenarij izloženosti obuhvaća njegovu uporabu; ili
  • pripremiti izvješće o kemijskoj sigurnosti koju provodi daljnji korisnik (DK CSR).

Ponovno se napominje da daljnji korisnici moraju svojim korisnicima, prema potrebi, dostaviti informacije o sigurnoj uporabi, uz mogućnost da se o tim informacijama mora obavijestiti i ECHA.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live1