Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Izvršni sud

Forum za razmjenu informacija o provedbi (Forum) mreža je tijela zaduženih za provedbu uredbi REACH, CLP i PIC u EU-u, Norveškoj, Lihtenštajnu i na Islandu.
Forum je 2017. osnovao Podskupinu za Uredbu o biocidnim proizvodima (BPRS) koja se sastaje tri puta godišnje nakon plenarnih sastanaka Foruma, radi osiguranja detaljne, koordinirane i usklađene provedbe.

Sastav

Forum se sastoji od jednog predstavnika iz svake države članice. Forum imenuje svojeg predsjednika i dva potpredsjednika među članovima Foruma. Sadašnja je predsjednica gđa Katja vom Hofe (DE), a potpredsjednice su gđa Sinead McMickan (IE) i gđa Szilvia Deim (HU).

Podskupina za BPR sastoji se od jednog predstavnika iz svake države članice. BPRS imenuje svog predsjednika i jednog potpredsjednika među svojim članovima. Sadašnji je predsjednik g. Eugen Anwander (AT), a potpredsjednici su g. Dominik Pisarek (PL) i gđa Francesca Ravaioli (IT).

Ostali sudionici u radu Foruma su:

  • Tajništvo ECHA foruma i tajništvo ECHA-e
  • Pozvani stručnjaci iz država članica
  • Europska komisija
  • Akreditirane organizacije dionika

Izvršni sud

 

Kako funkcionira Forum

Forum priprema vlastiti program rada na temelju popisa zaduženja određenih u uredbama REACH, CLP i PIC. Praktični rad Foruma obavlja deset radnih skupina koje pružaju rješenja za određena područja provedbe. Novoformirani BPRS radi na gotovo istom principu kao i Forum. Trenutno ima dvije radne skupine i obuhvaćen je radom dvije radne skupine Foruma. Forum i BPRS održavaju tri plenarna sastanka godišnje.

 

Provedba

Uredbe REACH, CLP, PIC i BPR donesene su radi bolje zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koji kemikalije mogu predstavljati, uz istovremeno jačanje konkurentnosti kemijske industrije EU-a. Koordinirana i usklađena provedba ključni je čimbenik za uspjeh uredbi i to je jedan od glavnih ciljeva Foruma i Podskupine za BPR.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live1