Mikä on juomavesidirektiivi?

Tarkistetun juomavesidirektiivin tavoitteena on suojella kansalaisia ja ympäristöä pilaantuneen juomaveden haitallisilta vaikutuksilta ja parantaa juomaveden saatavuutta. Direktiivi tuli voimaan 12. tammikuuta 2021 alkuperäisen 1998 annetun juomavesidirektiivin tarkistamisen jälkeen.

Direktiivillä otetaan käyttöön kaikkialla EU:ssa sovellettavat vähimmäisvaatimukset materiaaleille, jotka ovat kosketuksissa ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa. Yhdenmukaistamisella edistetään yhdenmukaisen tason saavuttamista kaikkien EU:n kansalaisten terveyden suojelussa ja parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistetun direktiivin 11 artiklassa vahvistetaan puitteet vähimmäisvaatimuksille, jotka koskevat juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien hygieniaa. Kemikaalivirasto antaa tämän työn yhteydessä seuraavaa tukea Euroopan komissiolle:

  • EU:ssa sallittujen aineiden luettelojen laatiminen lähtöaineista, koostumuksista ja ainesosista, jotka on hyväksytty käytettäviksi juomaveden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien valmistuksessa
  • riskinarviointimenetelmien ja tietovaatimusten laatiminen sellaisten lähtöaineiden, koostumusten ja ainesosien arvioinnissa käytettäväksi, jotka mahdollisesti lisätään sallittujen aineiden luetteloihin
  • sallittujen aineiden luetteloiden päivittämistä koskevien hallinnollisten menettelyjen laatiminen.

Kun sallittujen aineiden luettelot on julkaistu, kemikaalivirasto pitää luettelot ajan tasalla lisäämällä uusia nimikkeitä ja tarkistamalla luetteloissa jo olevia nimikkeitä tai poistamalla niitä.

Aikajana

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032