Miten pääsen alkuun

Useimmat yritykset käyttävät kemikaaleja tavalla tai toisella. Kemikaalit ovat keskeinen osa elämää ja taloutta. Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi niitä on kuitenkin käsiteltävä turvallisesti. 

Kemikaalien valmistuksen, toimittamisen ja turvallisen käytön yhdenmukaiset standardit koskevat koko Euroopan talousaluetta (ETA), joka sisältää EU:n jäsenvaltiot, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan. Nämä standardit koskevat yrityksiä riippumatta niiden asemasta toimitusketjussa tai tuotteista, joita ne valmistavat, maahantuovat, vievät, toimittavat tai käyttävät.

Tämä tarkoittaa, että lainsäädäntö todennäköisesti koskee yritystänne jollakin tavalla. Se

  • kattaa kaikki sektorit kemikaalien valmistuksen, maahantuonnin, jakelun tai käytön raaka-aineena tai lopputuotteena (ei ulotu vain kemian teollisuuteen)
  • koskee yritystänne sen koosta riippumatta
  • asettaa teidät vastuuseen markkinoille saattamienne tai käyttämienne aineiden turvallisesta käytöstä
  • vaatii jokaista toimijaa toimitusketjussa tiedottamaan kemikaalien turvallisesta käytöstä
  • antaa kuluttajille oikeuden kysyä esineittenne sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista

Se, mitä teidän pitää tehdä, riippuu siitä, minkä tyyppisiä tuotteita saatatte markkinoille:

  • aineita sellaisenaan, mukaan lukien metallit
  • seoksia vai
  • esineitä

Jos saatatte markkinoille vaarallisia tuotteita, joudutte täyttämään lisävaatimuksia. 

Jos tämä on uutta teille, aloittakaa tästä. Ensimmäinen vaihe on tunnistaa yrityksen rooli toimitusketjussa kunkin tuotteen osalta ja tarkistaa sitten, mitä yritykseltä vaaditaan. Sama yritys voi toimia useissa rooleissa.


 

Kuva

 

Kuva

 

Kuva

 

Kuva

 

Kuva

 

Kuva

 

Kuva

 

Kuva