Arviointiprosessi

Web-sisällön esitys

REACH-asetuksen tavoitteena on suojata ihmisten terveyttä ja ympäristöä, ja sen arviointiprosessilla varmistetaan, että EU:n markkinoille saatetuista kemikaaleista on saatavilla riittävästi tietoa ja että alan teollisuus täyttää sitä koskevat lakisääteiset vaatimukset.

Arvioinnissa on kaksi osa-aluetta:

  • Asiakirja-aineiston arviointi: ECHA tarkastaa, että rekisteröintiaineisto sisältää lainsäädännön edellyttämät tiedot kemikaaleista.
  • Aineen arviointi: Jäsenvaltiot arvioivat aineita, kun ne ovat määrittäneet niitä koskevia huolenaiheita.

Arvioinnin perusteella rekisteröijiä voidaan pyytää toimittamaan tai hankkimaan aineesta lisää tietoa.

Vieritä alas

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)