Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Lisätietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista

Lisätietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista

Kun jatkokäyttäjät saavat aineen tai seoksen laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen, niiden on selvitettävä, sisältyykö niiden käyttö altistumisskenaarioon tai seoksen turvallista käyttöä koskeviin tietoihin, jotka on liitetty käyttöturvallisuustiedotteeseen. Myös sekoittajien on otettava huomioon asiakkaidensa ennakoitavat käytöt seosten osalta.

Jotta jatkokäyttäjät voivat tarkistaa, sisältyykö niiden käyttö edellä mainittuihin asiakirjoihin, niiden on

  1. kerättävä tietoa siitä, miten ainetta käytetään
  2. selvitettävä, vastaavatko todellinen käyttö ja käyttöolosuhteet saaduissa altistumisskenaarioissa kuvattuja olosuhteita.

Jos käyttö sisältyy näihin asiakirjoihin, jatkokäyttäjien on dokumentoitava tarkastus ja annettava asiakkailleen tarvittaessa asiaankuuluvat tiedot turvallisesta käytöstä. Jos käyttö ei sisälly asiakirjoihin, jatkokäyttäjillä on erilaisia vaihtoehtoja:

  • noudattaa saamassaan altistumisskenaariossa kuvattuja käyttöolosuhteita
  • tiedottaa käytöstä toimittajalle ja pyytää tätä päivittämään altistumisskenaario
  • korvata aine toisella aineella, josta ei vaadita altistumisskenaariota tai josta on saatavana altistumisskenaario, joka sisältää niiden käyttöolosuhteet. Vaihtoehtoisesti jatkokäyttäjät voivat korvata prosessin sellaisella prosessilla, jossa kyseistä ainetta ei tarvita.
  • etsiä toinen toimittaja, jonka toimittaman aineen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja altistumisskenaarioon käyttö sisältyy, tai
  • laatia jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti.

Jatkokäyttäjien on tarvittaessa annettava asiakkailleen tietoa turvallisesta käytöstä, ja niiden on mahdollisesti ilmoitettava siitä myös kemikaalivirastoon.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2