Tilastot myönnettyjen lupien kattamista jatkokäytöistä

Lupahakemus voi koskea hakijan tietyn aineen käyttöjä, toimitusketjussa alempana tapahtuvia käyttöjä tai molempia.

Jatkokäyttäjien, jotka käyttävät ainetta toimitusketjussa ylempänä olevalle toimijalle myönnetyn luvan perusteella, on ilmoitettava käytöstä Euroopan kemikaalivirastolle. Tämä vaatimus perustuu REACH-asetuksen 66 artiklaan.

Kemikaalivirasto pitää rekisteriä jatkokäyttäjien ilmoituksista ja välittää tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Jäljempänä olevassa kaaviossa on yleiskatsaus kaikista tähän mennessä vastaanotetuista jatkokäyttäjien ilmoituksista. Kattavuuden vuoksi kyseessä olevien aineiden osalta näytetään myös myönnetyt luvat. Kemikaalivirasto päivittää tiedot neljännesvuosittain.

Lisätietoja käyttöjen maantieteellisestä jakaumasta on saatavilla kohdassa ”Kartat ja kaaviot”.

Yksittäisistä ilmoituksista kerättyjä tietoja löytyy kohdasta ”Ilmoitusrekisteri”.

Tiedot perustuvat käyttäjiltä saatuihin ilmoituksiin. Näin ollen virheitä voi esiintyä. Lisätietoja on kemikaaliviraston oikeudellisessa huomautuksessa.

Tausta:

Lupa erityistä huolta aiheuttavien aineiden käyttöön voidaan myöntää, jos aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa tai jos sosioekonomiset hyödyt ylittävät aineen käytöstä aiheutuvan riskin, eikä soveltuvia vaihtoehtoja ole. Kaikkiin lupiin sovelletaan määräaikaista uudelleentarkastelujaksoa. Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että erityistä huolta aiheuttavat aineet korvataan asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia soveltuvia vaihtoehtoja on saatavilla. Lisätietoja lupamenettelystä saa tällä sivulla olevista linkeistä.

Lisätietoja ilmoitusrekisterin julkisesta versiosta ja rekisterin tarkoituksesta saa kohdasta ”Information from downstream user notifications made public by ECHA”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2020 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
1,2-dichloroethane 1 22 23
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 8 3 11
Chromium trioxide 47 64 111
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Dichromium tris(chromate) 195 6 201
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Lead chromate molybdate sulfate red 149 4 153
Lead sulfochromate yellow 166 4 170
Pentazinc chromate octahydroxide 54 6 60
Potassium chromate 2 2 4
Potassium dichromate 96 10 106
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-) 180 10 190
Sodium chromate 9 10 19
Sodium dichromate 123 39 162
Strontium chromate 334 23 357
Trichloroethylene (TCE) 251 18 269
Total 1624 225 1849
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Untitled Document

Geographical distribution of authorised uses over time

   


 
Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps 2020 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Dichromium tris(chromate)        
June September
 
[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
 
      [PDF]
Lead chromate molybdate sulfate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Pentazinc chromate octahydroxide

 


 


 December
March
June September
 
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Potassium dichromate         March
June September
 
[PDF]
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-)        
June September
 
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Sodium dichromate

 


 


 
 
June
September
 
[PDF]
Strontium chromate        
June September
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)   March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]

Jatkokäyttäjien ilmoitusten määrä lasketaan seuraavasti:

  • Jokainen käyttö paikkaa kohti lasketaan erilliseksi ilmoitukseksi, ja aktiivisten ilmoitusten kokonaismäärä (käytöt) ilmoitetaan. Mikäli yhdessä paikassa on aineen neljä käyttöä ja toisessa paikassa kolme (samanlaista tai erilaista) käyttöä, lasketaan ne seitsemäksi ilmoitukseksi.
  • Mikäli kemikaalivirasto saa myöhemmin päivitetyn ilmoituksen, josta käy ilmi, että ainetta ei enää käytetä paikassa (käyttö on loppunut tai aine on korvattu toisella), käyttöjen määrä kyseisessä paikassa vähennetään ilmoitusten nykyisestä kokonaismäärästä.
  • Sellaiset käytöt, joiden osalta uudelleentarkastelujakso on vanhentunut ja joiden osalta ei ole jätetty tarkistusraporttia, vähennetään laskelmista (tämä koskee myös luvan haltijoiden käyttöjä).

Huomautus: Ennen kesäkuuta 2018 julkaistuissa tilastoissa oli virheitä virheellisen laskenta-algoritmin takia. Aikaisempia kausia koskevat virheet on korjattu takautuvasti kaikkien tietojen osalta kesäkuussa 2018. Korjaukset ovat koskeneet lähinnä HBCDD-aineen laskelmia ja vähäisemmässä määrin muita aineita.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)