PIC-menetluse nõudega kemikaalid

PIC-menetluse nõudega kemikaalid

PIC-menetluse nõudega kemikaalid

PIC-menetluse kemikaalide jaotises on kõik kemikaalid, mis on loetletud PIC-määruse asjakohastes lisades. I lisa 1. osa loetelus on kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue; I lisa 2. osa loetelus on kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue ja mille kohta tuleb esitada PIC-teatis. I lisa 3. osa loetelus on kemikaalid, mille kohta kehtib Rotterdami konventsiooni kohase täieliku PIC-menetluse nõue.

V lisa loetelus on kemikaalid ja tooted, mille kasutamine Euroopa Liidus ja eksportimine on keelustatud. V lisa 1. osa loetelus on ekspordikeelu alla kuuluvad kemikaalid ja tooted, mis on püsivad orgaanilised saasteained; V lisa 2. osa loetelus on ekspordikeelu alla kuuluvad kemikaalid ja tooted, mis ei ole püsivad orgaanilised saasteained.

Lisaks on ka muid kemikaale, mis kuuluvad PIC-määruse reguleerimisalasse, sest need kuuluvad kemikaalirühmadesse, mis on konkreetselt loetletud I või V lisas. Neid kemikaale ei ole PIC-määruse lisades nimetatud ja siin on need loetletud kaldkirjas.

Kemikaale saab otsida mitme kriteeriumi järgi: PIC-määruse lisa ja lisa osa, EÜ ja CAS-numbri, kemikaalinimetuse ja kasutusala kategooria järgi. Otsingut saab otsingufiltritega täpsustada.

V lisa 2. osa

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.