CLP-määruse juhendid

Alljärgnevalt on loetletud kõik juhised, mis on kättesaadavad või mis tehakse kättesaadavaks käesoleval veebilehel. Need dokumendid on välja töötatud koostöös sidusrühmadega (tööstus, liikmesriigid ja valitsusvälised organisatsioonid) komisjoni juhitud projektide raames. Juhendite eesmärk on lihtsustada CLP-määruse rakendamist, kirjeldades kohustuste täitmise head tava.

Juhiste teatud osad on tõlgitud või tõlgitakse kõikidesse Euroopa Ühenduse keeltesse.

Guidance on harmonised information relating to health emergency response - Annex VIII to CLP

 

Reference name:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Description:
This document provides guidance on the provisions of Article 45 and Annex VIII to CLP. These concern the obligation to submit certain information on hazardous mixtures placed on the market, for emergency response reasons.
 
download full PDF document (22/07/2019)
Additional information on the ECHA website
Read more
Märgistamise ja pakendamise juhend vastavalt määrusele (EÜ) 1272/2008

 

Viidatud kui:
CLP märgistamise ja pakendamise juhend
Kirjeldus:
Käesolev dokument annab juhiseid märgistamise ja pakendamise nõuete kohta vastavalt CLP-määrusele.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus New English version. Translation is ongoing. (06/03/2019)
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
CLP-määruse sissejuhatav juhend

 

Viidatud kui:
CLP-määruse sissejuhatav juhend
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise põhimõtteid ja menetlusi, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrus).

CLP-määruse sissejuhatav juhend (08/05/2019)
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
CLP-määruse kriteeriumide kohaldamise juhend

 

Viitenimetus:
CLP-määruse kriteeriumide kohaldamise juhend
Kirjeldus:
See on ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määruse) rakendamise kõikehõlmav tehniline ja teaduslik juhend. Dokumendi eesmärk on anda üksikasjalikke juhiseid, kuidas füüsikaliste, tervise- ja keskkonnaohtude korral rakendada klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kriteeriume.
 
Täielik PDF-dokument (4.7.2017)
Lisateave ECHA veebilehel
Lisateave
Juhis ainete identifitseerimise ja nimetamise kohta REACHis ja CLPis  
Viidatud kui:
Juhis ainete identifitseerimise kohta
Kirjeldus:
Käesolevas dokumendis kirjeldatakse, kuidas ainet REACH- ja CLP-määruse kohaselt nimetada ja identifitseerida
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus (01/06/2017)
Lühiülevaated
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingu
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse toimiku koostamise juhend

 

Viide:
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse toimiku juhend
Kirjeldus:

Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse juhend on praeguse dokumendi, "Juhis XV lisa ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistust käsitleva toimiku koostamise kohta", uuendatud variant. Selles juhendatakse liikmesriigi pädevaid asutusi ning tootjaid, importijaid ja allkasutajaid, kuidas koostada ja esitada aine ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekut. Ühtlasi selgitatakse, mis menetlused tehakse toimikuga selle esitamise järel.

 

laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus [EN] (12/08/2014)
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks

Categories Display