Juhendid

 

Juhendite eesmärk on hõlbustada ECHA volitustesse kuuluvate õigusaktide rakendamist: neis kirjeldatakse kohustuste täitmise head tava. Nende  koostamisel on osalenud paljud sidusrühmad: tööstusettevõtted, liikmesriigid ja vabaühendused.

 

Juhised

Image
Dokumentide väljatöötamisel osales mitu sidusrühma: tööstus, liikmesriigid ja vabaühendused. Juhendite eesmärk on lihtsustada ECHA tegevusvaldkonna õigusaktide rakendamist, kirjeldades kohustuste täitmise head tava.

 

Juhendite teabelehed

Image
Euroopa Kemikaaliamet annab välja teabelehtede sarja, milles esitatakse kemikaaliameti avaldatud REACHi juhendite struktureeritud ülevaade. Esitatakse põhiaspektide kokkuvõte, bibliograafiline teave ja muud viited.

 

Other Factsheets

Image
These documents address specific key points on a selection of the main topics under ECHA's responsibility, including the chemicals legislation and IT tools where these points are not already covered in guidance documents and manuals.

 

Praktilised juhendid

Image
Nendes dokumentides antakse praktilist teavet REACH- ja CLP-määruse nõuete ja nõuete täitmise parimate tavade kohta.

 

Lühiülevaated

Image
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostab REACHi juhendite lühiversioonide sarja selleks, et muuta vastavad ameti avaldatud juhendid tööstusele paremini kättesaadavaks.

 

Konsulteerimismenetlus

Image
Consult the different steps of updating and developing Guidance documents.

 

Kohustuste tuvastamine

Image
Navigaator on vahend, mis aitab keemiliste ainete tootjatel, importijatel, tootmisahela järgmise etapi kasutajatel ja edasimüüjatel ning toodete tootjatel või importijatel välja selgitada nende kohustused seoses REACHiga.

 

Vormid

Image
Ettevõtted ja asutused saavad siit alla laadida REACH- ja CLP-toimingutes kasutatavad vormid.