Juhendite eesmärk on hõlbustada ECHA volitustesse kuuluvate õigusaktide rakendamist: neis kirjeldatakse kohustuste täitmise head tava. Nende  koostamisel on osalenud paljud sidusrühmad: tööstusettevõtted, liikmesriigid ja vabaühendused.

 

Juhendid

Kujutis
Nende dokumentide koostamisel on osalenud paljud sidusrühmad: tööstusettevõtted, liikmesriigid ja vabaühendused. Juhendite eesmärk on lihtsustada ECHA kohustustest tulenevate õigusaktide rakendamist, kirjeldades kohustuste täitmise head tava.

 

Teabelehed

Kujutis
Need dokumendid käsitlevad ECHA vastutusalast tulenevate valitud põhiteemade konkreetseid põhiaspekte, sealhulgas kemikaaliõigusaktid ja IT-vahendid, kui neid ei ole juba käsitletud juhendites ja käsiraamatutes.

 

Praktilised juhendid

Kujutis
Nendes dokumentides antakse praktilist teavet REACH-, CLP- ja BPR-määruse nõuete ja nõuete täitmise parimate tavade kohta.

 

Lühiülevaade

Kujutis
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostab REACH-juhendite lühiversioonide sarja, et muuta vastavad ameti avaldatud juhendid tööstusele paremini kättesaadavaks.

 

Nõustamiskorra tabel

Kujutis
Tutvuge juhendite uuendamise ja väljatöötamise eri etappidega.

 

Vormingud

Kujutis
Tööstusettevõtjad ja ametnikud saavad REACH-, CLP- ja BPR-määruse kontekstis kasutamise malle alla laadida siin.