Identificación de sustancias extremadamente preocupantes

 
Benzo[ghi]perylene 205-883-8 191-24-2 Denmark PBT (Article 57 d); vPvB Art.57(e) 08/03/2018 23/04/2018
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) 208-764-9 541-02-6 Germany PBT (Article 57d); vPvB (Article 57e) 08/03/2018 23/04/2018
Disodium octaborate 234-541-0 12008-41-2 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 08/03/2018 23/04/2018
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) 208-762-8 540-97-6 ECHA PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
08/03/2018 23/04/2018
Ethylenediamine 203-468-6 107-15-3 ECHA Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) 08/03/2018 23/04/2018
Lead 231-100-4 7439-92-1 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 08/03/2018 23/04/2018
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) 209-136-7 556-67-2 Germany PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
08/03/2018 23/04/2018
Terphenyl hydrogenated 262-967-7 61788-32-7 Finland vPvB Art.57(e) 08/03/2018 23/04/2018
Mostrando 8 resultados.Categories Display