Πώς να ξεκινήσετε

Οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν χημικές ουσίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Οι χημικές ουσίες είναι ουσιαστικής σημασίας για τον τρόπο ζωής μας και για την οικονομία μας, αλλά η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται με ασφάλεια ώστε να προστατεύονται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

Ισοδύναμα πρότυπα για την παρασκευή, την προμήθεια και την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών ισχύουν σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ο οποίος περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία. Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και τα προϊόντα που παράγουν, εισάγουν, εξάγουν, προμηθεύουν ή χρησιμοποιούν.

Αυτό σημαίνει ότι η νομοθεσία ισχύει πολύ πιθανόν και για την δική σας επιχείρηση. Η εν λόγω νομοθεσία:

  • Καλύπτει όλους τους τομείς παραγωγής, εισαγωγής, διανομής ή χρήσης χημικών ουσιών ως πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων (όχι μόνο την χημική βιομηχανία)
  • Εφαρμόζεται και στη δική σας περίπτωση ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας
  • Σας καθιστά υπεύθυνους για την ασφαλή χρήση των ουσιών που διαθέτετε στην αγορά ή χρησιμοποιείτε
  • Απαιτεί από κάθε φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού να κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών
  • Παρέχει στους καταναλωτές το δικαίωμα να ρωτούν σχετικά με τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιέχονται στα προϊόντα σας

Όσα πρέπει να κάνετε εξαρτώνται από τον τύπο των προϊόντων που διαθέτετε στην αγορά ή χρησιμοποιείτε:

  • Ουσίες σε καθαρή μορφή, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων
  • Μειγμάτων, ή
  • Αντικειμένων

Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις, αν διαθέτετε επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά. 

Αν αυτό είναι κάτι καινούργιο για σας, ξεκινήστε από αυτό το σημείο. Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε το ρόλο σας στην αλυσίδα εφοδιασμού για κάθε προϊόν και κατόπιν να ελέγξετε τι απαιτείται από εσάς. Μία εταιρεία μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ρόλους.


 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Εξαιρέσεις;

Image