Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προηγούμενες/Αποτελέσματα

Προηγούμενες/Αποτελέσματα

This page provides the list of testing proposal consultations for which the deadline for comments has passed. ECHA addresses all third-party contributions in the dossier evaluation decisions addressed to the registrant.

Further instructions

To see if testing proposals submitted by registrants, and for which ECHA has held a third-party consultation, were subsequently withdrawn, please consult the table below. First, follow the link to the related aggregated registration dossier (if it is already published). There you can review the details of the testing proposed and other information on the substance that is subject to the testing proposal. The admissibility of any testing proposal will be concluded only after the third party consultation. Later during the testing proposal examination process, you may check the same section in the disseminated dossier to see if a testing proposal previously present has been withdrawn. The reasons for withdrawal may be that the registrant has reviewed their assessment or has taken into account the third-party comments provided to ECHA and communicated to them.

 
tert-pentyl hydroperoxide 222-321-7 3425-61-4 Genetic toxicity in vivo 21/03/2014 05/05/2014
Vinyl neononanoate 259-160-7 54423-67-5 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) // Note: testing proposed on rabbits 21/03/2014 05/05/2014
2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane 219-863-1 2554-06-5
Long-term toxicity to fish
Sub-chronic toxicity (90-day): inhalation
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
2,2'-azobis[2-methylbutyronitrile] 236-740-8 13472-08-7
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol 285-503-5 85114-00-7
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
3,3'-iminodi(propylamine) 200-261-2 56-18-8
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
5-methylheptan-3-one 208-793-7 541-85-5
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): inhalation
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amine 221-201-1 3030-47-5
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
Butyronitrile 203-700-6 109-74-0
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
N,N,N',N'-tetramethylhexamethylenediamine 203-842-9 111-18-2
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide 220-713-2 2873-97-4
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine 217-164-6 1760-24-3
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
O-(2-ethylhexyl) O,O-tert-pentyl peroxycarbonate 274-919-2 70833-40-8
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
Oligomerisation reaction products of glyoxal and urea 610-945-6 53037-34-6
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
Triethoxypropylsilane 219-842-7 2550-02-9
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): inhalation
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
1,1,3,3-tetramethylbutyl 2-ethylperoxyhexanoate 244-894-2 22288-43-3 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 03/03/2014 17/04/2014
1,3-diethyldiphenylurea 201-645-2 85-98-3 Sub-chronic toxicity (90-day): oral 03/03/2014 17/04/2014
3,7-dimethyloct-6-enenitrile 257-288-8 51566-62-2 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 03/03/2014 17/04/2014
Decamethylenediamine 211-471-9 646-25-3 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 03/03/2014 17/04/2014
Heptan-2-one 203-767-1 110-43-0 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 03/03/2014 17/04/2014
Octamethyltrisiloxane 203-497-4 107-51-7 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 03/03/2014 17/04/2014
Trimethoxyphenylsilane 221-066-9 2996-92-1 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 03/03/2014 17/04/2014
[4-[p,p'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium m-[[p-anilinophenyl]azo]benzenesulphonate 265-449-9 65113-55-5
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Long-term toxicity to fish
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Genetic toxicity in vivo
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
2,6,10-trimethyldodecane 622-542-2 3891-98-3
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
bis(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amine 239-816-9 15721-78-5
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
Diisopentyl ether 208-857-4 544-01-4
Sub-chronic toxicity (90-day): inhalation
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
N-isopropylhydroxylamine 225-791-1 5080-22-8
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
tetradecahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-methanol 236-476-3 13393-93-6
Bioaccumulation aquatic / sediment
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene 217-568-2 1889-67-4
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
1,1`-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene 228-846-8 6362-80-7
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
1,3-diisopropylbenzene 202-773-1 99-62-7
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
1-(vinyloxy)octadecane 213-208-3 930-02-9
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
1-isopropyl-4-methylcyclohexane 202-790-4 99-82-1
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol 203-197-3 104-38-1
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90 day): oral
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
2,2-dimethyl-3-oxopropyl dodecanoate 468-880-2 102985-93-3
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
3,5,5-trimethylhexyl acetate 261-245-9 58430-94-7
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
arbonohydrazide 207-837-2 497-18-7
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Bis(2-butoxyethyl) adipate 205-466-0 141-18-4
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Fatty acids, tall oil and rosin reacted with maleic anhydride 940-281-5 -
Sub-chronic toxicity (90-day): oral. //Note:testing to be done with rosin maleated (CAS 8050-28-0)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) //Note:testing to be done with rosin maleated (CAS 8050-28-0)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Isopropylcyclohexane 211-792-4 696-29-7
Sub-chronic toxicity (90-day): inhalation
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Morpholine, 4-C12-14-alkyl derivs. 800-906-3 1402434-48-3
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
N-phenyl-N-[(trichloromethyl)thio]benzenesulphonamide 218-915-0 2280-49-1
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Octa-1,7-diene 223-054-9 3710-30-3
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Pentan-2-one 203-528-1 107-87-9
Sub-chronic toxicity (90 day): inhalation
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Poly-(1,4-diisopropylbenzol) 449-400-0 -
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Reaction mass of 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone and 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone 915-623-1 -
Genetic toxicity in vivo
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
1-ethynylcyclohexanol 201-100-9 78-27-3 Sub-chronic toxicity (90-day): oral 18/02/2014 04/04/2014
2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol 205-619-1 144-19-4 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 18/02/2014 04/04/2014
2-ethylaminoethanol 203-797-5 110-73-6 Sub-chronic toxicity (90-day): oral 18/02/2014 04/04/2014Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1