Κατάλογος αδειοδότησης

Κατάλογος αδειοδότησης

Κατάλογος αδειοδότησης

List of substances included in Annex XIV of REACH ("Authorisation List").

Companies that want to continue using a substance included in the Authorisation List after the sunset date need to prepare an application for authorisation, submit it before the latest application date and have a positive authorisation decision by the European Commission. The latest application date and the sunset date are specified in the Authorisation List.

Please be reminded that this list is provided for information purposes only. Only the text of Annex XIV as published in the Official Journal of the EU is authentic and produces legal effects.

Filter the list
Date of inclusion in Authorisation List:
Latest application date:
Sunset Date:

The List does not contain any Substances.
 
201-329-4
81-15-2
01
21-Φεβ-2013
21-Αυγ-2014
vPvB (Article 57e)
Details
202-974-4
101-77-9
02
21-Φεβ-2013
21-Αυγ-2014
Carcinogenic (Article 57a)
Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane EC No.: 221-695-9 | CAS No.: 3194-55-6
gamma-hexabromocyclododecane EC No.: - | CAS No.: 134237-52-8
Hexabromocyclododecane EC No.: 247-148-4 | CAS No.: 25637-99-4
alpha-hexabromocyclododecane EC No.: - | CAS No.: 134237-50-6
beta-hexabromocyclododecane EC No.: - | CAS No.: 134237-51-7
-
-
03
21-Φεβ-2014
21-Αυγ-2015
PBT (Article 57d)
Details
204-211-0
117-81-7
04
21-Αυγ-2013
21-Φεβ-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-622-7
85-68-7
05
21-Αυγ-2013
21-Φεβ-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-557-4
84-74-2
06
21-Αυγ-2013
21-Φεβ-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-553-2
84-69-5
07
21-Αυγ-2013
21-Φεβ-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
215-481-4
1327-53-3
08
21-Νοε-2013
21-Μαϊ-2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
215-116-9
1303-28-2
09
21-Νοε-2013
21-Μαϊ-2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-846-0
7758-97-6
10
21-Νοε-2013
21-Μαϊ-2015
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
215-693-7
1344-37-2
11
21-Νοε-2013
21-Μαϊ-2015
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
235-759-9
12656-85-8
12
21-Νοε-2013
21-Μαϊ-2015
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-118-5
115-96-8
13
21-Φεβ-2014
21-Αυγ-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-450-0
121-14-2
14
21-Φεβ-2014
21-Αυγ-2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-167-4
79-01-6
15
21-Οκτ-2014
21-Απρ-2016
Carcinogenic (Article 57a)
Details
215-607-8
1333-82-0
16
21-Μαρ-2016
21-Σεπ-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
show/hide
Chromic acid EC No.: 231-801-5 | CAS No.: 7738-94-5
Dichromic acid EC No.: 236-881-5 | CAS No.: 13530-68-2
-
-
17
21-Μαρ-2016
21-Σεπ-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
18
21-Μαρ-2016
21-Σεπ-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-906-6
7778-50-9
19
21-Μαρ-2016
21-Σεπ-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-143-1
7789-09-5
20
21-Μαρ-2016
21-Σεπ-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-140-5
7789-00-6
21
21-Μαρ-2016
21-Σεπ-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
231-889-5
7775-11-3
22
21-Μαρ-2016
21-Σεπ-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
500-036-1
25214-70-4
23
22-Φεβ-2016
22-Αυγ-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-901-9
7778-39-4
24
22-Φεβ-2016
22-Αυγ-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-924-4
111-96-6
25
22-Φεβ-2016
22-Αυγ-2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-458-1
107-06-2
26
22-Μαϊ-2016
22-Νοε-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-918-9
101-14-4
27
22-Μαϊ-2016
22-Νοε-2017
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-356-2
24613-89-6
28
22-Ιουλ-2017
22-Ιαν-2019
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-142-6
7789-06-2
29
22-Ιουλ-2017
22-Ιαν-2019
Carcinogenic (Article 57a)
Details
234-329-8
11103-86-9
30
22-Ιουλ-2017
22-Ιαν-2019
Carcinogenic (Article 57a)
Details
256-418-0
49663-84-5
31
22-Ιουλ-2017
22-Ιαν-2019
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-445-0
106-94-5
32
04-Ιαν-2019
04-Ιουλ-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
210-088-4
605-50-5
33
04-Ιαν-2019
04-Ιουλ-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
34
04-Ιαν-2019
04-Ιουλ-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
35
04-Ιαν-2019
04-Ιουλ-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
36
04-Ιαν-2019
04-Ιουλ-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-212-6
117-82-8
37
04-Ιαν-2019
04-Ιουλ-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-017-9
131-18-0
38
04-Ιαν-2019
04-Ιουλ-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
933-378-9
776297-69-9
39
04-Ιαν-2019
04-Ιουλ-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300°C to 400°C (572°F to 752°F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole
292-602-7
90640-80-5
40
04-Απρ-2019
04-Οκτ-2020
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
The residue from the distillation of high temperature coal tar. A black solid with an approximate softening point from 30°C to 180°C (86°F to 356°F). Composed primarily of a complex mixture of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
266-028-2
65996-93-2
41
04-Απρ-2019
04-Οκτ-2020
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
show/hide
-
-
42
04-Ιουλ-2019
04-Ιαν-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) EC No.: 931-753-1 | CAS No.: -
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EC No.: 500-209-1 | CAS No.: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EC No.: 500-045-0 | CAS No.: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) EC No.: 931-756-8 | CAS No.: -
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EC No.: 248-743-1 | CAS No.: 27942-27-4
Nonylphenol, ethoxylated EC No.: 500-024-6 | CAS No.: 9016-45-9
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EC No.: 243-816-4 | CAS No.: 20427-84-3
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol EC No.: 230-770-5 | CAS No.: 7311-27-5
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) EC No.: 931-754-7 | CAS No.: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) EC No.: 931-755-2 | CAS No.: -
14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol EC No.: 247-555-7 | CAS No.: 26264-02-8
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EC No.: 247-816-5 | CAS No.: 26571-11-9
2-[2-(nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EC No.: 248-291-5 | CAS No.: 27176-93-8
20-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EC No.: 248-292-0 | CAS No.: 27177-03-3
23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol EC No.: 248-293-6 | CAS No.: 27177-05-5
29-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol EC No.: 248-294-1 | CAS No.: 27177-08-8
2-(nonylphenoxy)ethanol EC No.: 248-762-5 | CAS No.: 27986-36-3
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EC No.: 255-695-5 | CAS No.: 42173-90-0
20-(isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EC No.: 265-785-6 | CAS No.: 65455-69-8
Nonylphenolpolyglycolether EC No.: 932-998-7 | CAS No.: -
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol EC No.: 687-832-3 | CAS No.: 1119449-37-4
Isononylphenol, ethoxylated EC No.: 609-346-2 | CAS No.: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EC No.: 500-315-8 | CAS No.: 127087-87-0
2-(isononylphenoxy)ethanol EC No.: 284-987-5 | CAS No.: 85005-55-6
4-t-Nonylphenol-diethoxylate EC No.: - | CAS No.: 156609-10-8
2-(4-nonylphenoxy)ethanol EC No.: - | CAS No.: 104-35-8
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) EC No.: 939-993-9 | CAS No.: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol EC No.: 687-833-9 | CAS No.: 1119449-38-5
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) EC No.: 938-618-6 | CAS No.: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) EC No.: - | CAS No.: -
-
-
43
04-Ιουλ-2019
04-Ιαν-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
271-093-5
68515-50-4
44
27-Αυγ-2021
27-Φεβ-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-559-5
84-75-3
45
27-Αυγ-2021
27-Φεβ-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EC No.: 271-094-0 | CAS No.: 68515-51-5
-
-
46
27-Αυγ-2021
27-Φεβ-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
47
27-Νοε-2021
27-Μαϊ-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate EC No.: 600-611-8 | CAS No.: 10486-00-7
Sodium perborate monohydrate EC No.: 600-419-4 | CAS No.: 10332-33-9
Sodium perborate EC No.: 239-172-9 | CAS No.: 15120-21-5
Perboric acid, sodium salt EC No.: 234-390-0 | CAS No.: 11138-47-9
Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate EC No.: 603-902-8 | CAS No.: 13517-20-9
-
-
48
27-Νοε-2021
27-Μαϊ-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-556-4
7632-04-4
49
27-Νοε-2021
27-Μαϊ-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
show/hide
-
-
50
27-Φεβ-2022
27-Αυγ-2023
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to: